Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Генуезци в Константинопол

Author(s) : Rakova Snezhana (6/2/2008)

For citation: Rakova Snezhana, "Генуезци в Константинопол", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10834>

Генуезци в Константинопол (7/8/2009 v.1) Genoese in Constantinople (10/9/2009 v.1) Γενουάτες στην Κωνσταντινούπολη (7/8/2009 v.1) 
 

ENTRY TYPE

General

SUMMARY

През ХІІ в. на генуезките търговци, както и на търговците от Венеция и Пиза, са биват предоставени привилигии и правото на квартал Константинопол. При управлението на Комнините генуезката колония се намира на южния бряг на Златния рог. През периода от 1267 г. до 1682 г. колонията на генуезците процъфтява на северния бряг на залива – в Галата-Пера, като се превръща в основно търговско средище за търговците от Генуа и другите италиански републики. Крепостната стена и кулите, както и някои средновековни сгради са запазени до днес.

 
 
     
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>