Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Константинопол по време на Латинската империя

Author(s) : Rakova Snezhana (5/3/2008)

For citation: Rakova Snezhana, "Константинопол по време на Латинската империя", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10861>

Константинопол по време на Латинската империя (27/6/2009 v.1) Constantinople in Latin period (27/6/2009 v.1) Κωνσταντινούπολη την εποχή της Λατινοκρατίας (18/10/2009 v.1) 
 

ENTRY TYPE

General

SUMMARY

Латинската империя в Константинопол съществува 57 г. - от превземането на града на 13 април 1204 до 25 юли 1261 г. За кратковременната си власт над част от византийската територия и над самата й столица, латините въвеждат много промени, но запазват същевременно и някои от традициите на византийско управление. В Константинопол не са извършени съществени строителни и градоустройствени дейности. След 1230 г. настъпва период на постоянен упадък и постепенно загиване на империята

Geographical Location

Константинопол

Date

1204-1261

 
 
     
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>