Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Руси в Константинопол

Author(s) : Rakova Snezhana (9/4/2008)

For citation: Rakova Snezhana, "Руси в Константинопол", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10933>

Руси в Константинопол (27/7/2009 v.1) Rus in Byzantine Constantinople (5/8/2009 v.1) Ρως στην Κωνσταντινούπολη (18/10/2007 v.1) 
 

ENTRY TYPE

General

SUMMARY

Контактите между Византия и Киевска Рус започват още преди покръстването на руските земи при Владимир І в 988. Византийските императори дават право на свободна търговия в Константинопол и земите на империята в началото на 10 в., което нарежда руските търговци сред първите, които имат привилегията да търгуват в столицата наВизантия. В по-късните векове 13-15 отношенията са предимно в сферата на православието – културни, религиозни и политически, и засенчват първоначалните търговски връзки

Geographical Location

Константинопол

Date

9-15 в.

 
 
     
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>