Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z
 

Persons

 
 

Page:

1

|

2

|

3

|

...

|

5

|

Next

 
 
 
 
 

Aristophanes of Byzantium

Aristophanes of Byzantium - to be assigned Αριστοφάνης ο Βυζάντιος - to be assigned

 

Athenagoras of Constantinople

Athenagoras of Constantinople - to be assigned Αθηναγόρας Κωνσταντινουπόλεως - to be assigned

 

Basil II (976-1025)

Basil II  (976-1025) - has not been published yet Βασίλειος Β'  (976-1025) - has not been published yet

 

Byzas

Byzas (18/4/2007 v.1) Βύζας (13/4/2007 v.1)

Mythological hero, son of king Nisos of Megara. According to the oral tradition, he was the founder of Byzantium, on the mouth of the Bosporos. The foundation of the city by the Megarians was part of the general framework of the Second Greek colonization, which took place between the 8th and the 6th century B.C.

more...

 

Династија Анђела (1185-1204)

Династија Анђела (1185-1204) (13/4/2007 v.1) Angelid dynasty (1185-1204) (28/6/2007 v.1) Αγγέλων δυναστεία (1185-1204) (5/6/2008 v.1)

После Дука и Комнина, породица Анђела је трећа византијска династија која је имала презиме. Реч је о роду који се релативно касно појавио и пробио у врхове ромејске аристократије. Константин Анђео, родоначелник ове породице, био је незнатног порекла и потицао из малоазијског града Филаделфије. Захваљујући пре свега својој лепоти, он се оженио ћерком цара Алексија I Комнина и тако је отпочео успон породице Анђела. Већ његови унуци Исак и Алексије били су византијски цареви. Династија Анђела...

more...

 

Династија Комнина (1081-1185)

Династија Комнина (1081-1185) - has not been published yet Komnenian dynasty (1081-1185) (28/6/2007 v.1) Κομνηνών Δυναστεία (1081-1185) (5/6/2008 v.1)

По свој прилици пореклом из Мале Азије, византијски род Комнина на историјску позорницу ступа за владе цара Василија II (976-1025), а то значи да се нису одликовали старином као неке друге ромејске породице. Током XI века тече њихов постепени успон, тако да је Алексије I Комнин, припадник треће генерације ове породице, постао византијски цар и основао династију која је Царством владала од 1081. до 1185. године. Премда је Алексијев стриц Исак I Комнин био цар од 1057. до 1059, његова владавина...

 

Династия Валентиана-Феодосия (364-457)

Династия Валентиана-Феодосия (364-457) - has not been published yet Valentinian-Theodosian dynasty (364-457) - to be assigned Θεοδοσιανή (Βαλεντινιανή) δυναστεία (364-457) - has not been published yet

Статья посвящена династии Феодосия, четыре императора которой правили Восточной частью Римской империи с 379 г. по 457 г., оставив значительный след в истории Византии и православной Церкви. Именно при императорах этой династии Византийская империя смогла избежать участи, постигшей Западную Римскую империю, на руинах которой возникли варварские королевства. В этот период состоялись три из семи Вселенских соборов, христианство было объявлено государственной религией, был издан Codex...

 

Династия Юстиниана (518-602)

Династия Юстиниана (518-602) - has not been published yet Justinian dynasty (518-602) - to be assigned Ιουστινιανή δυναστεία (518-602) - has not been published yet

Столетие византийской истории, в течение которого правили императоры из дома Юстиниана и их преемники, было одним из самых насыщенных событий в истории Византии, а сама личность Юстиниана вызывала самые противоречивые оценки. В правление Юстиниана был создан знаменитый Corpus Juris Civilis, построен самый знаменитый храм Константинополя — Св. София. В то же время Восточная империя в последний раз сделала попытку вернуть себе утраченные земли западной половины империи, попытка, потребовавшая...

 

Константин XI Палеолог

Константин XI Палеолог (11/10/2007 v.1) Constantine XI Palaiologos (11/2/2008 v.1) Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος - has not been published yet

Константин XI Палеолог (1449-1453), син Манојла II и српске принцезе Јелене Драгаш, рођен 1405. године, последњи је византијски цар. Византијско царство је у његово време било сведено само на Цариград са најближом околином и делове Грчке. У два маха, 1423-1424 и 1437-1440, као регент замењивао је брата Јована VIII када је овај путовао на Запад. Имао је апанажу на Пелопонезу који је тада био највиталнији део Византијског царства. Као цар, од 1449. године, из политичких разлога био је присталица...

more...

 

Критувул Имбриотски

Критувул Имбриотски (13/4/2007 v.1) Kritovoulos Imvrios (27/4/2007 v.1) Κριτόβουλος Ίμβριος  (23/10/2007 v.1)

Критовул, късновизантийски историк и общественик. Роден около 1410 г., вероятно умира в Константинопол ок. 1470 г. Управител на о. Имброс. Автор на богословски съчинения и една история, наречена от изследователите “Животът и управлението на Мехмед II Ал-Фатих (Завоевателя)”. Съчинението му обхваща периода между 1451-1467 г. и е разделено на пет книги. Проследява завоевателните походи на султан Мехмед II (1451-1481) към островите в Егейско и Йонийско море и на Балканите. Силно влияние върху...

more...