Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z
 

Byzantine Period

 
 

Page:

1

|

2

|

3

|

Next

 
 
 
 
 

Basil II (976-1025)

Basil II  (976-1025) - has not been published yet Βασίλειος Β'  (976-1025) - has not been published yet

 

Constantine I (the Great)

Constantine I (the Great) (16/2/2006 v.1) Κωνσταντίνος Α΄ ο Μέγας (14/10/2005 v.1)

Flavius Valerius Aurelius Constantine, one of the most controversial personalities in history, was certainly a great founder: he founded the new capital of the Roman state, a new dynasty, as well as a new religion, which was going to monopolize the religious scene of Late Antiquity. Although in the early stages of his career he got involved in civil wars and interfamilial strives, which ended in bloodbaths, later on he repented and was sanctified by the Christian Church, which he actively...

more...

 

Constantinian dynasty (306-363)

Constantinian dynasty (306-363) - to be assigned Δυναστεία Μεγάλου Κωνσταντίνου (306-363) - to be assigned

 

Doukid dynasty (1059-1081)

Doukid dynasty (1059-1081) (29/6/2010 v.1) Δουκών δυναστεία (1059-1081) (13/4/2007 v.1)

The accession of Constantine IX Doukas to the throne of Constantinople in 1059 marked the seizure of power by the Byzantine aristocracy and the prelude of a period during which family and family relations became a powerful basis for climbing up the hierarchy and partaking of the imperial power.

more...

 

Династија Анђела (1185-1204)

Династија Анђела (1185-1204) (13/4/2007 v.1) Angelid dynasty (1185-1204) (28/6/2007 v.1) Αγγέλων δυναστεία (1185-1204) (5/6/2008 v.1)

После Дука и Комнина, породица Анђела је трећа византијска династија која је имала презиме. Реч је о роду који се релативно касно појавио и пробио у врхове ромејске аристократије. Константин Анђео, родоначелник ове породице, био је незнатног порекла и потицао из малоазијског града Филаделфије. Захваљујући пре свега својој лепоти, он се оженио ћерком цара Алексија I Комнина и тако је отпочео успон породице Анђела. Већ његови унуци Исак и Алексије били су византијски цареви. Династија Анђела...

more...

 

Династија Комнина (1081-1185)

Династија Комнина (1081-1185) - has not been published yet Komnenian dynasty (1081-1185) (28/6/2007 v.1) Κομνηνών Δυναστεία (1081-1185) (5/6/2008 v.1)

По свој прилици пореклом из Мале Азије, византијски род Комнина на историјску позорницу ступа за владе цара Василија II (976-1025), а то значи да се нису одликовали старином као неке друге ромејске породице. Током XI века тече њихов постепени успон, тако да је Алексије I Комнин, припадник треће генерације ове породице, постао византијски цар и основао династију која је Царством владала од 1081. до 1185. године. Премда је Алексијев стриц Исак I Комнин био цар од 1057. до 1059, његова владавина...

 

Династия Валентиана-Феодосия (364-457)

Династия Валентиана-Феодосия (364-457) - has not been published yet Valentinian-Theodosian dynasty (364-457) - to be assigned Θεοδοσιανή (Βαλεντινιανή) δυναστεία (364-457) - has not been published yet

Статья посвящена династии Феодосия, четыре императора которой правили Восточной частью Римской империи с 379 г. по 457 г., оставив значительный след в истории Византии и православной Церкви. Именно при императорах этой династии Византийская империя смогла избежать участи, постигшей Западную Римскую империю, на руинах которой возникли варварские королевства. В этот период состоялись три из семи Вселенских соборов, христианство было объявлено государственной религией, был издан Codex...

 

Династия Юстиниана (518-602)

Династия Юстиниана (518-602) - has not been published yet Justinian dynasty (518-602) - to be assigned Ιουστινιανή δυναστεία (518-602) - has not been published yet

Столетие византийской истории, в течение которого правили императоры из дома Юстиниана и их преемники, было одним из самых насыщенных событий в истории Византии, а сама личность Юстиниана вызывала самые противоречивые оценки. В правление Юстиниана был создан знаменитый Corpus Juris Civilis, построен самый знаменитый храм Константинополя — Св. София. В то же время Восточная империя в последний раз сделала попытку вернуть себе утраченные земли западной половины империи, попытка, потребовавшая...

 

Константин XI Палеолог

Константин XI Палеолог (11/10/2007 v.1) Constantine XI Palaiologos (11/2/2008 v.1) Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος - has not been published yet

Константин XI Палеолог (1449-1453), син Манојла II и српске принцезе Јелене Драгаш, рођен 1405. године, последњи је византијски цар. Византијско царство је у његово време било сведено само на Цариград са најближом околином и делове Грчке. У два маха, 1423-1424 и 1437-1440, као регент замењивао је брата Јована VIII када је овај путовао на Запад. Имао је апанажу на Пелопонезу који је тада био највиталнији део Византијског царства. Као цар, од 1449. године, из политичких разлога био је присталица...

more...

 

Критувул Имбриотски

Критувул Имбриотски (13/4/2007 v.1) Kritovoulos Imvrios (27/4/2007 v.1) Κριτόβουλος Ίμβριος  (23/10/2007 v.1)

Критовул, късновизантийски историк и общественик. Роден около 1410 г., вероятно умира в Константинопол ок. 1470 г. Управител на о. Имброс. Автор на богословски съчинения и една история, наречена от изследователите “Животът и управлението на Мехмед II Ал-Фатих (Завоевателя)”. Съчинението му обхваща периода между 1451-1467 г. и е разделено на пет книги. Проследява завоевателните походи на султан Мехмед II (1451-1481) към островите в Егейско и Йонийско море и на Балканите. Силно влияние върху...

more...