Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z
 

Dynasties

 
 

Page:

1

|

2

|

Next

 
 
 
 
 

Constantinian dynasty (306-363)

Constantinian dynasty (306-363) - to be assigned Δυναστεία Μεγάλου Κωνσταντίνου (306-363) - to be assigned

 

Doukid dynasty (1059-1081)

Doukid dynasty (1059-1081) (29/6/2010 v.1) Δουκών δυναστεία (1059-1081) (13/4/2007 v.1)

The accession of Constantine IX Doukas to the throne of Constantinople in 1059 marked the seizure of power by the Byzantine aristocracy and the prelude of a period during which family and family relations became a powerful basis for climbing up the hierarchy and partaking of the imperial power.

more...

 

Heraclian dynasty (610-711)

Heraclian dynasty (610-711) (13/4/2007 v.1) Ηρακλειδών δυναστεία (610-711) (28/6/2007 v.1)

The Heraclian dynasty lasted from the coronation of Herakleios in 610 until the death of Justinian II in 711. The Heraclian century was one of the most turbulent in Byzantine history, and few of the family members died peacefully or of natural causes. Still, the emperors of the dynasty were able to successfully govern the empire through wars with the Sassanids, the rise and conquest of the Arabs, a faltering economy and disruptive theological controversies. They succeeded in reaching a new...

more...

 

Isaurian dynasty (717-802)

Isaurian dynasty (717-802) - to be assigned Ισαύρων δυναστεία (717-802) - to be assigned

 

Leonid dynasty (457-518)

Leonid dynasty (457-518) - to be assigned Λεόντια δυναστεία (457-518) - to be assigned

 

Macedonian dynasty (867-1056)

Macedonian dynasty (867-1056) (28/6/2007 v.1) Μακεδονική δυναστεία (867-1056) (13/4/2007 v.1)

The era under the rule of the so-called Macedonian dynasty (867-1056) was one of prosperity for the Byzantine Empire. The main characteristics of this dynasty were, among others, the restoration of the Byzantine power over the Balkans and the eastern parts of Asia Minor, the struggle of the emperors against the dynatoi and the evolution of the imperial ideology.

more...

 

Династија Анђела (1185-1204)

Династија Анђела (1185-1204) (13/4/2007 v.1) Angelid dynasty (1185-1204) (28/6/2007 v.1) Αγγέλων δυναστεία (1185-1204) (5/6/2008 v.1)

После Дука и Комнина, породица Анђела је трећа византијска династија која је имала презиме. Реч је о роду који се релативно касно појавио и пробио у врхове ромејске аристократије. Константин Анђео, родоначелник ове породице, био је незнатног порекла и потицао из малоазијског града Филаделфије. Захваљујући пре свега својој лепоти, он се оженио ћерком цара Алексија I Комнина и тако је отпочео успон породице Анђела. Већ његови унуци Исак и Алексије били су византијски цареви. Династија Анђела...

more...

 

Династија Комнина (1081-1185)

Династија Комнина (1081-1185) - has not been published yet Komnenian dynasty (1081-1185) (28/6/2007 v.1) Κομνηνών Δυναστεία (1081-1185) (5/6/2008 v.1)

По свој прилици пореклом из Мале Азије, византијски род Комнина на историјску позорницу ступа за владе цара Василија II (976-1025), а то значи да се нису одликовали старином као неке друге ромејске породице. Током XI века тече њихов постепени успон, тако да је Алексије I Комнин, припадник треће генерације ове породице, постао византијски цар и основао династију која је Царством владала од 1081. до 1185. године. Премда је Алексијев стриц Исак I Комнин био цар од 1057. до 1059, његова владавина...

 

Династия Валентиана-Феодосия (364-457)

Династия Валентиана-Феодосия (364-457) - has not been published yet Valentinian-Theodosian dynasty (364-457) - to be assigned Θεοδοσιανή (Βαλεντινιανή) δυναστεία (364-457) - has not been published yet

Статья посвящена династии Феодосия, четыре императора которой правили Восточной частью Римской империи с 379 г. по 457 г., оставив значительный след в истории Византии и православной Церкви. Именно при императорах этой династии Византийская империя смогла избежать участи, постигшей Западную Римскую империю, на руинах которой возникли варварские королевства. В этот период состоялись три из семи Вселенских соборов, христианство было объявлено государственной религией, был издан Codex...

 

Династия Юстиниана (518-602)

Династия Юстиниана (518-602) - has not been published yet Justinian dynasty (518-602) - to be assigned Ιουστινιανή δυναστεία (518-602) - has not been published yet

Столетие византийской истории, в течение которого правили императоры из дома Юстиниана и их преемники, было одним из самых насыщенных событий в истории Византии, а сама личность Юстиниана вызывала самые противоречивые оценки. В правление Юстиниана был создан знаменитый Corpus Juris Civilis, построен самый знаменитый храм Константинополя — Св. София. В то же время Восточная империя в последний раз сделала попытку вернуть себе утраченные земли западной половины империи, попытка, потребовавшая...