Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Basilica Cistern (Yerebatan Saray)

Συγγραφή : Bogdanović Jelena (8/7/2008)

Για παραπομπή: Bogdanović Jelena , "Basilica Cistern (Yerebatan Saray)", 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10881>

Basilica Cistern (Yerebatan Saray) (8/7/2009 v.1) Βασιλική Κινστέρνα (Γιερεμπαντάν Σαράι) (7/3/2012 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

The Basilica Cistern, also known as the “underground palace” (Yerebatan Saray), is the largest surviving Byzantine cistern in Istanbul. Located southwest of Hagia Sophia, this covered subterranean reservoir once held 78,000 m3 of water. Originally built under the no longer extant Stoa Basilica, the present structure of the eponymous cistern was rebuilt in the 6th century. It remains one of the most important and oldest public spaces in the city.

Τοπογραφικός εντοπισμός

On the First Hill, southwest of Hagia Sophia

Γεωγραφικός εντοπισμός

Constantinople, Istanbul

Χρονολόγηση

before 6th c.; rebuilt after 532

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>