Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Βυζαντινή περίοδος

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Έβδομον

Έβδομον (12/4/2007 v.1) Hebdomon (28/6/2007 v.1)

Το Έβδομον αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα προάστια της Κωνσταντινούπολης. Τα λαμπρά οικοδομήματα που το στόλιζαν θεωρούνταν ισάξια με τα αντίστοιχα της πρωτεύουσας. Πέρα όμως από την αρχιτεκτονική, και η θέση του ήταν σπουδαία, καθώς εκεί στρατοπέδευαν οι λεγεώνες και από αυτό το σημείο ξεκινούσαν οι μεγάλες θριαμβευτικές πομπές των αυτοκρατόρων προς την πόλη.

περισσότερα...

 

Λιμάνια στην Κωνσταντινούπολη

Λιμάνια στην Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση Harbours in Constantinople - προς ανάθεση

 

Φόρα στην Κωνσταντινούπολη

Φόρα στην Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση Forums in Constantinople - προς ανάθεση