Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Αρχαιότητα

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Αριστοφάνης ο Βυζάντιος

Αριστοφάνης ο Βυζάντιος - προς ανάθεση Aristophanes of Byzantium - προς ανάθεση

 

Βύζας

Βύζας (13/4/2007 v.1) Byzas (18/4/2007 v.1)

Μυθικός ήρωας, γιος του βασιλιά Νίσου από τα Μέγαρα. Σύμφωνα με την παράδοση, υπήρξε ο πρώτος οικιστής του Βυζαντίου στην είσοδο του Βοσπόρου. Η ίδρυση της πόλης αυτής από τους Μεγαρείς εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του Β΄ ελληνικού Αποικισμού, που εκδηλώθηκε από τον 8ο έως και τον 6ο αι. π.Χ.

περισσότερα...

 

Διονύσιος ο Βυζάντιος

Διονύσιος ο Βυζάντιος (18/4/2007 v.1) Dionysius of Byzantium - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Ο Διονύσιος ο Βυζάντιος είναι Έλληνας γεωγράφος γνωστός για το έργο του Ανάπλους Βοσπόρου.

περισσότερα...

 

Φίλων ο Βυζάντιος

Φίλων ο Βυζάντιος (13/4/2007 v.1) Philo of Byzantium (17/4/2007 v.1)

Ο Φίλων ο Βυζάντιος υπήρξε από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς και μηχανικούς της Αρχαιότητας. Έζησε κυρίως στην Αλεξάνδρεια, σπουδάζοντας κοντά στον Κτησίβιο. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τις πολεμικές μηχανές. Το κυριότερο έργο του αποτελεί η Μηχανική Σύνταξη, της οποίας το 4o βιβλίο για τις πολεμικές μηχανές σώζεται σχεδόν αυτούσιο στα ελληνικά.

περισσότερα...