Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Αρχαιότητα

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Η μεταφορά αρχαίων έργων τέχνης στην Κωνσταντινούπολη

Η μεταφορά αρχαίων έργων τέχνης στην Κωνσταντινούπολη (13/4/2007 v.1) Transfer of ancient works of art and sculptures to Constantinople (17/4/2007 v.1)

Από την ίδρυσή της από το Μεγάλο Κωνσταντίνο (4ος αιώνας) μέχρι την άλωσή της από τους σταυροφόρους (1204), η Κωνσταντινούπολη διέθετε μια μοναδική συλλογή αρχαίων γλυπτών. Κυρίως την απάρτιζαν έργα τέχνης χρονολογημένα πριν από τον 4ο αιώνα, τα οποία είχαν μεταφερθεί για να κοσμήσουν τη Βασιλεύουσα από πόλεις και ιερά ολόκληρης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

περισσότερα...

 

Νομισματικές κοπές Βυζαντίου (Αρχαιότητα)

Νομισματικές κοπές Βυζαντίου (Αρχαιότητα) - προς ανάθεση Numismatic issues of Byzantium (Antiquity) - προς ανάθεση