Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Νεότεροι χρόνοι

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

10

|

Επομ.

 
 
 
 
 

"Εξωτερική" Μουσική στην Κωνσταντινούπολη

"Εξωτερική" Μουσική στην Κωνσταντινούπολη - δεν έχει ακόμη εκδοθεί "External" music in Constantinople (13/4/2007 v.1)

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 18ου και του 19ου αιώνα, η κοσμική μουσική της οθωμανικής Αυλής ή έντεχνη λαϊκή μουσική, η οποία κυριαρχούσε στον αστικό χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποκαλούνταν στην ελληνική μουσική ορολογία «εξωτερική» μουσική. Καθώς η θρησκεία ήταν μια από τις πιο σημαντικές διακριτές κατηγορίες, η λαϊκή μουσική βρισκόταν σε αντίθεση με την εκκλησιαστική, η οποία πιθανότατα γινόταν αντιληπτή ως «εσωτερική» μουσική.

 

Αγιοταφίτικο μετόχι στην Κωνσταντινούπολη

Αγιοταφίτικο μετόχι στην Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση Dependency of the Holy Sepulchre in Constantinpole - προς ανάθεση

 

Αθλητισμός και αθλητικοί σύλλογοι των Ρωμιών στην Κωνσταντινούπολη

Αθλητισμός και αθλητικοί σύλλογοι των Ρωμιών στην Κωνσταντινούπολη (2/5/2007 v.1) Sports and sports clubs of the Greek Orthodox in Constantinople (2/5/2007 v.1)

Οι πρώτες κινήσεις των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης για την πραγματοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων ξεκινούν ήδη από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Σταδιακά ιδρύονται αρεκτοί σύλλογοι, οι αθλητές των οποίων γνωρίζουν συχνά διακρίσεις. Ενδεικτικά μπορεί κανείς να μνημονεύσει την επιτυχημένη παρουσία των αθλητών από συλλόγους της Κωνσταντινούπολης στους Πανιώνιους Αγώνες της Σμύρνης, στους Παναιγύπτιους Αγώνες της Αλεξάνδρειας και στους Πανελλήνιους Αγώνες των Αθηνών.

περισσότερα...

 

Αναβαπτισμός (18ος αιώνας)

Αναβαπτισμός (18ος αιώνας)  - προς ανάθεση Anabaptism (18th century) - προς ανάθεση

 

Αναγκαστικός εποικισμός της Κωνσταντινούπολης

Αναγκαστικός εποικισμός της Κωνσταντινούπολης (13/4/2007 v.1) Forced migration (sürgün) in Constantinople after the Ottoman conquest (26/4/2007 v.1)

Η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης την 29η Μαΐου 1453 είχε άμεσο αποτέλεσμα τον εξανδραποδισμό του συνόλου των κατοίκων και τη μεταφορά των περισσότερων εκτός αυτής. Οι προσπάθειες του Μωάμεθ του Πορθητή για την αναζωογόνηση της πόλης και την επαναφορά της αίγλης της ξεκίνησαν την επαύριο της Άλωσης. Έτσι εκδόθηκε διάταγμα που επέβαλλε τη μεταφορά πληθυσμού, μουσουλμανικού, χριστιανικού και εβραϊκού, από άλλες πόλεις της οθωμανικής επικράτειας.

περισσότερα...

 

Αργυροχοΐα και χρυσοχοΐα των ορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης

Αργυροχοΐα και χρυσοχοΐα των ορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης (13/4/2007 v.1) Silversmithery and goldsmithery of the Orthodox Christians in Constantinople - προς ανάθεση

Τα έργα της αργυροχρυσοχοΐας των ορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης συνιστούν πολύτιμη μαρτυρία για την ποικιλομορφία των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών τάσεων στην οθωμανική πρωτεύουσα την Ύστερη Οθωμανική περίοδο. Οι αργυροχόοι επαναχρησιμοποίησαν το λεξιλόγιο των προκατόχων τους Βυζαντινών σε θέματα διακοσμητικά και εμπνεύστηκαν από αντίστοιχα ευρωπαϊκά έργα της ροκοκό τεχνοτροπίας και του νεοκλασικού ρυθμού του ύστερου 18ου αιώνα. Μια ακόμα πηγή έμπνευσης στάθηκαν οι καλλιτεχνικές αναζητήσεις...

περισσότερα...

 

Αρχιτεκτονικά ρεύματα και ρωμιοί αρχιτέκτονες στην Κωνσταντινούπολη

Αρχιτεκτονικά ρεύματα και ρωμιοί αρχιτέκτονες στην Κωνσταντινούπολη - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Architectural styles and Greek-Orthodox architects in Constantinople - προς ανάθεση

Μετά την Άλωση της Πόλης, συναντάμε σημαντική παρουσία ορθόδοξων και εξισλαμισμένων αρχιτεκτόνων όπως ο Σινάν. Από τα μέσα του 16ου αιώνα αυξάνεται σημαντικά η δραστηριότητα των ορθόδοξων αρχιτεκτόνων, ενώ παρατηρείται ότι πάνω από το 40% των αρχιτεκτόνων της αυτοκρατορίας ήταν χριστιανοί.

 

Αρχιτεκτονική των ελληνορθόδοξων ναών στην Κωνσταντινούπολη (1453-σήμερα)

Αρχιτεκτονική των ελληνορθόδοξων ναών στην Κωνσταντινούπολη (1453-σήμερα) (14/1/2008 v.1) Architecture of Greek-Orthodox churches in Istanbul (1453 - today) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των ελληνορθόδοξων ναών της Κωνσταντινούπολης με ιδιαίτερη έμφαση στον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα, εποχή ιδιαίτερης ανάπτυξης του ελληνορθόδοξου στοιχείου της πόλης.

περισσότερα...

 

Αστικές σχολές στην Κωνσταντινούπολη

Αστικές σχολές στην Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση Greek-Orthodox high schools in Constantinople - προς ανάθεση

 

Βυζαντινή και οθωμανική αρχιτεκτονική. Συγκλίσεις και αποκλίσεις

Βυζαντινή και οθωμανική αρχιτεκτονική. Συγκλίσεις και αποκλίσεις - προς ανάθεση Byzantine and Ottoman architecture: convergence and divergence - προς ανάθεση