Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Ιδεολογία

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Ιστοριογραφικές αναγνώσεις της Κωνσταντινούπολης

Ιστοριογραφικές αναγνώσεις της Κωνσταντινούπολης - προς ανάθεση Modern historiography on Constantinople - προς ανάθεση

 

Κωνσταντινούπολη με τα μάτια των ξένων

Κωνσταντινούπολη με τα μάτια των ξένων - προς ανάθεση Constantinople as seen by foreigners - προς ανάθεση

 

Κωνσταντινούπολη στη λαϊκή συνείδηση μετά την Άλωση (1453), μύθοι και θρύλοι

Κωνσταντινούπολη στη λαϊκή συνείδηση μετά την Άλωση (1453), μύθοι και θρύλοι - προς ανάθεση Constantinople in the popular tradition and legends after the Fall (1453) - προς ανάθεση

 

Κωνσταντινούπολη ως Νέα Ρώμη

Κωνσταντινούπολη ως Νέα Ρώμη (12/4/2007 v.1) Constantinople as New Rome (6/6/2007 v.1)

Το όνομα Νέα (ή Δεύτερη) Ρώμη άρχισε να χρησιμοποιείται για την Κωνσταντινούπολη σε ρητορικούς λόγους ήδη στα τέλη του 4ου αιώνα, καθώς η πολιτική σημασία της Κωνσταντινούπολης ως ρωμαϊκής πρωτεύουσας διαρκώς διογκωνόταν. Το όνομα απέκτησε νέα σημασία στις αρχές του 6ου αιώνα, όταν, με τη Ρώμη υπό την κυριαρχία των Οστρογότθων, η Κωνσταντινούπολη ανέλαβε πλέον το συμβολικό βάρος που είχε αποκτήσει η Ρώμη ως «αιώνια πόλη» και οικουμενική πρωτεύουσα στην Ύστερη Αρχαιότητα. Πήρε επιπλέον τη...

περισσότερα...

 

Κωνσταντινούπολη, η Βασιλεύουσα: αυτοκρατορική ιδεολογία

Κωνσταντινούπολη, η Βασιλεύουσα: αυτοκρατορική ιδεολογία - προς ανάθεση Constantinople, the Queen of Cities (Vasileuousa): imperial ideology - προς ανάθεση