Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Δ

 
 
 

Δήμοι της Κωνσταντινούπολης

Δήμοι της Κωνσταντινούπολης (23/10/2007 v.1) Demoi in Constantinople (27/6/2007 v.1) Деме у Цариграду (12/4/2007 v.1)

Ο Ιππόδρομος υπήρξε σημαντικό κέντρο της δημόσιας ζωής της Κωνσταντινούπολης. Οι ρωμαϊκές φατρίες του Ιπποδρόμου στην Κωνσταντινούπολη ονομάστηκαν δήμοι, ξεκίνησαν ως παρατάξεις οπαδών, δηλαδή αθλητικά σωματεία, αλλά σύντομα απέκτησαν και πολιτικό χαρακτήρα. Οι δύο ισχυρότεροι δήμοι ήταν οι Βένετοι (γαλάζιοι) και οι Πράσινοι. Σχετικά με τη συγκρότηση των δήμων, φαίνεται ότι τους διέκριναν κοινωνικά και θρησκευτικά στοιχεία. Εκφραστές μιας τάσης για πολιτική ελευθερία που είχε μεγάλη παράδοση...

περισσότερα...

 

Διάδοχοι Ισαύρων

Διάδοχοι Ισαύρων - προς ανάθεση Post-Isaurian emperors - προς ανάθεση

 

Διαδόχων δυναστεία (711-717)

Διαδόχων δυναστεία (711-717) - προς ανάθεση Non-dynastic (711-717) - προς ανάθεση

 

Διοικητική οργάνωση στη μεσοβυζαντινή περίοδο

Διοικητική οργάνωση στη μεσοβυζαντινή περίοδο - προς ανάθεση Administrative system in the Middle Byzantine period - προς ανάθεση

 

Διοικητική οργάνωση στην πρωτοβυζαντινή περίοδο

Διοικητική οργάνωση στην πρωτοβυζαντινή περίοδο (6/6/2007 v.1) Administrative system in the Early Byzantine period (12/4/2007 v.1)

Η διοικητική οργάνωση της πρωτοβυζαντινής περιόδου αποτελεί συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες ξεκίνησαν από τον Διοκλητιανό (284-305) και συνεχίστηκαν από τον Κωνσταντίνο (324-337). Αυτές οι μεταρρυθμίσεις διεύρυναν σημαντικά την αυτοκρατορική γραφειοκρατία, ενώ μείωσαν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος των επαρχιών. Ο βασικός στόχος της διοίκησης ήταν να παρέχει την αναγκαία ασφάλεια και να εξασφαλίζει πόρους για τις οικονομικές ανάγκες της αυτοκρατορίας. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετά το τέλος...

περισσότερα...

 

Διοικητική οργάνωση στην υστεροβυζαντινή περίοδο

Διοικητική οργάνωση στην υστεροβυζαντινή περίοδο - προς ανάθεση Administrative system in the Late Byzantine period - προς ανάθεση

 

Διονύσιος ο Βυζάντιος

Διονύσιος ο Βυζάντιος (18/4/2007 v.1) Dionysius of Byzantium - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Ο Διονύσιος ο Βυζάντιος είναι Έλληνας γεωγράφος γνωστός για το έργο του Ανάπλους Βοσπόρου.

περισσότερα...

 

Δουκών δυναστεία (1059-1081)

Δουκών δυναστεία (1059-1081) (13/4/2007 v.1) Doukid dynasty (1059-1081) (29/6/2010 v.1)

Η άνοδος στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης του Κωνσταντίνου Θ΄ Δούκα το 1059 σήμανε την κατάληψη της εξουσίας από τη βυζαντινή αριστοκρατία και αποτέλεσε προανάκρουσμα μιας περιόδου κατά την οποία η οικογένεια και οι οικογενειακές σχέσεις αποτελούσαν το ισχυρότερο έρεισμα για την άνοδο στην ιεραρχία και τη συμμετοχή στην αυτοκρατορική εξουσία.

περισσότερα...

 

Δυναστεία Μεγάλου Κωνσταντίνου (306-363)

Δυναστεία Μεγάλου Κωνσταντίνου (306-363) - προς ανάθεση Constantinian dynasty (306-363) - προς ανάθεση

 

Δύο πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες (674-678, 717/718)

Δύο πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες (674-678, 717/718) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Two Arabian sieges of Constantinople (674-678; 717/718) (8/4/2008 v.1) Две арабљанске опсаде Цариграда (674-678; 717/718) (11/10/2007 v.1)