Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

4

|

Επομ.

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Ε

 
 
 

Έβδομον

Έβδομον (12/4/2007 v.1) Hebdomon (28/6/2007 v.1)

Το Έβδομον αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα προάστια της Κωνσταντινούπολης. Τα λαμπρά οικοδομήματα που το στόλιζαν θεωρούνταν ισάξια με τα αντίστοιχα της πρωτεύουσας. Πέρα όμως από την αρχιτεκτονική, και η θέση του ήταν σπουδαία, καθώς εκεί στρατοπέδευαν οι λεγεώνες και από αυτό το σημείο ξεκινούσαν οι μεγάλες θριαμβευτικές πομπές των αυτοκρατόρων προς την πόλη.

περισσότερα...

 

Εβραίοι στην Κωνσταντινούπολη (βυζαντινή περίοδος)

Εβραίοι στην Κωνσταντινούπολη (βυζαντινή περίοδος) - προς ανάθεση Jews in Constantinople (Byzantine period) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

 

Εβραίοι στην Κωνσταντινούπολη (Νεότεροι Χρόνοι)

Εβραίοι στην Κωνσταντινούπολη (Νεότεροι Χρόνοι) - προς ανάθεση Jews in Constantinople (Modern period) (6/6/2007 v.1)

O μελετητής της ιστορίας της εβραϊκής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη αποκτά συνήθως μία εικόνα για την κοινότητα αυτή, η οποία βασίζεται στη σύγχρονη πραγματικότητα. Εν πολλοίς, πρόκειται για την ιστορία μιας σεφαραδίτικης κοινότητας που δέχθηκε οθωμανικά, τουρκικά και ανατολίτικα επιπολιτιστικά στοιχεία. Στόχος αυτού του κειμένου είναι να προσφέρει στον αναγνώστη, έστω συνοπτικά, μια άποψη του κωνσταντινουπολίτικου εβραϊσμού κατά τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου από την οπτική γωνία των...

 

Εγρί Καπού

Εγρί Καπού (13/4/2007 v.1) Eğri Kapu - προς ανάθεση

Η συνοικία Εγρί Καπού βρίσκεται στην ομώνυμη πύλη των βυζαντινών τειχών της Κωνσταντινούπολης, κοντά στο παλάτι των Βλαχερνών. Η περιοχή κατοικούνταν ήδη από τους Bυζαντινούς χρόνους και εξακολούθησε μετά την Άλωση να αποτελεί μία από τις συνοικίες στις οποίες διέμεναν χριστιανοί ορθόδοξοι πληθυσμοί. Στο 19ο αιώνα παρατηρείται έξαρση στην ίδρυση συλλόγων και σωματείων. Με την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας σταδιακά παρακμάζει η κοινότητα Εγρί Καπού.

περισσότερα...

 

Εθνικό Νοσοκομείο (Νέο Ενιαίο Νοσοκομείο στο Μπαλουκλί), Κωνσταντινούπολη

Εθνικό Νοσοκομείο (Νέο Ενιαίο Νοσοκομείο στο Μπαλουκλί), Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση National Hospital at Baloukli (Balıklı) - προς ανάθεση

 

Εκδοτική δραστηριότητα των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης

Εκδοτική δραστηριότητα των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης - προς ανάθεση Publishing among the Greek-Orthodox of Constantinople - προς ανάθεση

 

Εκκλησιαστικές έριδες στη μεσοβυζαντινή περίοδο

Εκκλησιαστικές έριδες στη μεσοβυζαντινή περίοδο - προς ανάθεση Ecclesiastical controversies in the Middle Byzantine period - προς ανάθεση

 

Εκκλησιαστικές έριδες στην περίοδο των Κομνηνών

Εκκλησιαστικές έριδες στην περίοδο των Κομνηνών  (12/4/2007 v.1) Ecclesiastical controversies in Komnenian period (4/6/2007 v.1)

Πέρα από τις εξωτερικές απειλές, η δυναστεία των Κομνηνών (1081-1185) βρέθηκε συχνά στην ανάγκη να αντιμετωπίσει και διάφορα προβλήματα στο εσωτερικό του κράτους, πολλά από τα οποία περιστρέφονταν γύρω από εκκλησιαστικές ή θρησκευτικές έριδες. Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούσαν είτε παλαιότερες αιρέσεις (Παυλικιανισμός, Μεσσαλιανισμός κ.λπ.) είτε σύγχρονα ζητήματα που είχαν ανακύψει την εποχή των Κομνηνών (έρις περί των ιερών σκευών, Ιωάννης Ιταλός κ.ά.)

περισσότερα...

 

Εκκλησιαστικές έριδες την περίοδο των Παλαιολόγων

Εκκλησιαστικές έριδες την περίοδο των Παλαιολόγων (12/4/2007 v.1) Ecclesiastical controversies in Palaiologan period (4/6/2007 v.1)

Η εποχή των Παλαιολόγων διακρίνεται, μεταξύ άλλων, από την αναζωπύρωση των θρησκευτικών και εκκλησιαστικών διενέξεις, το οποίο κατά τις προγενέστερες περιόδους της βυζαντινής ιστορίας, από τη λήξη της εικονομαχίας και εξής, είχε σχετικά ατονήσει. Οι θρησκευτικές και εκκλησιαστικές συγκρούσεις απoτέλεσαν μείζονα πολιτικά ζητήματα, με προεκτάσεις σε επίπεδο κοινωνικών συσχετίσεων και αντιπαραθέσεων. Οι τρεις κυριότερες θρησκευτικές έριδες της εποχής είναι με τη σειρά εμφάνισής τους: το...

περισσότερα...

 

Εκκλησιαστική μουσική στην Κωνσταντινούπολη

Εκκλησιαστική μουσική στην Κωνσταντινούπολη (13/4/2007 v.1) Ecclesiastical music in Constantinople - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Η μουσική ιστορία του Βυζαντίου προβάλλει την ανάπτυξη της εκκλησιαστικής μουσικής σε ολοκληρωμένο μουσικό σύστημα, με τις δικές του αρχές και το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Μετά την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως και την κατάλυση του βυζαντινού κράτους, η εκκλησιαστική μουσική επιβίωσε ως μουσική της Ορθόδοξης Εκκλησίας, συνεχίζοντας άλλοτε δημιουργικά και άλλοτε στάσιμα, αλλά πάντοτε υπακούοντας στην παράδοση, μια πορεία υψηλής τέχνης, με νέες αναζητήσεις και επινοήσεις, προσαρμοσμένες στις...

περισσότερα...