Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Ι

 
 
 

Ίδρυση Κωνσταντινούπολης, εγκαίνια, 330

Ίδρυση Κωνσταντινούπολης, εγκαίνια, 330 (12/4/2007 v.1) Foundation of Constantinople, 330 (4/6/2007 v.1)

Στις 11 Μαΐου 330 οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης και πολλοί προσκεκλημένοι παρακολούθησαν μια μοναδική τελετή για τα εγκαίνια της νέας πρωτεύουσας του Κωνσταντίνου, της Κωνσταντινούπολης ή Νέας Ρώμης. Με την τελετή αυτή έκλεισε ένα σαρανταήμερο εορταστικών εκδηλώσεων που σημαδεύτηκε από επίδειξη της αυτοκρατορικής γενναιοδωρίας, από κοπή ειδικών αναμνηστικών νομισμάτων και από θρησκευτικές τελετές, τόσο χριστιανικές όσο και παγανιστικές.

περισσότερα...

 

Ιερόν Μανδήλιον, Μεταφορά, 944

Ιερόν Μανδήλιον, Μεταφορά, 944 (14/10/2005 v.1) Mandylion, Transfer of, 944 (9/2/2006 v.1)

Το ιερό Mανδήλιο, ένα τεμάχιο υφάσματος όπου σύμφωνα με την παράδοση είχε αποτυπωθεί θαυματουργικά το πρόσωπο του Ιησού, φυλασσόταν αρχικά στην Έδεσσα της Συρίας ως αχειροποίητη εικόνα του Χριστού. Στις 15 Αυγούστου 944 μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη ως πολύτιμο ιερό λείψανο του οποίου η λατρεία απέκτησε πολιτικές προεκτάσεις. Η άφιξή του στην πρωτεύουσα εξελίχθηκε σε θρησκευτική πανήγυρη και εορταζόταν κάθε χρόνο στις 16 Αυγούστου.

περισσότερα...

 

Ιουστινιανή δυναστεία (518-602)

Ιουστινιανή δυναστεία (518-602) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Justinian dynasty (518-602) - προς ανάθεση Династия Юстиниана (518-602) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Ο αιώνας κατά τον οποίο κυβέρνησαν οι αυτοκράτορες του οίκου του Ιουστινιανού υπήρξε μία περίοδος στην ιστορία του βυζαντινού κράτους με ιδιαίτερα μεγάλη πυκνότητα γεγονότων. Η προσωπικότητα του σημαντικότερου εκπροσώπου της δυναστείας, του Ιουστινιανού Α΄, προκάλεσε τις πλέον αντιφατικές εκτιμήσεις. Επί των ημερών του συντάχθηκε το διάσημο Corpus Juris Civilis και κτίστηκε ο περιφανέστερος ναός στην Κωνσταντινούπολη: η Αγία Σοφία. Το ίδιο διάστημα η Ανατολική αυτοκρατορία προσπάθησε για...

 

Ιππόδρομος

Ιππόδρομος (27/6/2007 v.1) Hippodrome (12/4/2007 v.1)

Το αγώνισμα της αρματοδρομίας, εξαιρετικά δημοφιλές στις αρχαίες πόλεις, επιβίωσε στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο χώρος διεξαγωγής του, ο Ιππόδρομος, εξελίχθηκε στο πιο σημαντικό σημείο δημόσιων συγκεντρώσεων της πόλης, αποκτώντας πρόσθετες θεσμικές, πολιτικές και ιστορικές διαστάσεις, ενώ αποτέλεσε σκηνικό πολλών δραματικών επεισοδίων.

περισσότερα...

 

Ισαύρων δυναστεία (717-802)

Ισαύρων δυναστεία (717-802) - προς ανάθεση Isaurian dynasty (717-802) - προς ανάθεση

 

Ιστοριογραφικές αναγνώσεις της Κωνσταντινούπολης

Ιστοριογραφικές αναγνώσεις της Κωνσταντινούπολης - προς ανάθεση Modern historiography on Constantinople - προς ανάθεση

 

Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο, Κωνσταντινούπολη

Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο, Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση "Ioakeimeio" girls' school, Constantinople - προς ανάθεση