Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

4

|

Επομ.

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Κ

 
 
 

Καθημερινή ζωή στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Καθημερινή ζωή στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση Everyday life in Byzantine Constantinople - προς ανάθεση

 

Καθολικοί στην Κωνσταντινούπολη

Καθολικοί στην Κωνσταντινούπολη (27/4/2007 v.1) Roman Catholics in Constantinople (13/4/2007 v.1)

Παρουσίαση της εξέλιξης της ρωμαιοκαθολικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη από την επαύριο της οθωμανικής κατάκτησης ως την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας.

περισσότερα...

 

Κεραμική παραγωγή στην Κωνσταντινούπολη

Κεραμική παραγωγή στην Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση Pottery production in Constantinople - προς ανάθεση

 

Κεράτιος Κόλπος (οχυρώσεις, λιμάνια, εξέλιξη)

Κεράτιος Κόλπος (οχυρώσεις, λιμάνια, εξέλιξη) - προς ανάθεση Golden Horn (fortifications, harbors, development) - προς ανάθεση

 

Κινστέρνες

Κινστέρνες (17/4/2008 v.1) Cisterns (17/4/2008 v.1)

Οι κινστέρνες και οι δεξαμενές ήταν εξαιρετικά σημαντικές για την επιβίωση της Κωνσταντινούπολης, καθώς οι πόροι πόσιμου νερού ήταν ανεπαρκείς στην πόλη και οι Βυζαντινοί χρειαζόταν να αποθηκεύουν ικανή ποσότητα νερού εντός των τειχών για να εξασφαλίζεται η αυτάρκεια της πόλης κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και των πολιορκιών. Το νερό αποθηκευόταν σε πολυάριθμες ιδιωτικές και μεγάλου μεγέθους δημόσιες δεξαμενές. Οι πάνω από 100 δημόσιες δεξαμενές, ανοιχτές και κλειστές, εξασφάλιζαν ετήσια...

περισσότερα...

 

Κοινότητα των Αρμενίων της Κωνσταντινούπολης

Κοινότητα των Αρμενίων της Κωνσταντινούπολης - προς ανάθεση The Armenian community of Constantinople - προς ανάθεση

 

Κοινοτική οργάνωση των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης 1839-1923

Κοινοτική οργάνωση των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης 1839-1923 (13/4/2007 v.1) Communal organization of the Greek-Orthodox in Constantinople, 1839-1923 (27/4/2007 v.1)

Παρουσίαση της κοινοτικής οργάνωσης των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης από την αρχή της εποχής των μεταρρυθμίσεων (τανζιμάτ) ως τη συνθήκη της Λωζάννης.

περισσότερα...

 

Κοινωνία της μεσοβυζαντινής Κωνσταντινούπολης

Κοινωνία της μεσοβυζαντινής Κωνσταντινούπολης (6/2/2008 v.1) Society in the Middle Byzantine Constantinople (6/6/2007 v.1) La société constantinopolitaine à l’époque médio-byzantine (12/4/2007 v.1)

Μετά τον τελευταίο λοιμό του 747, η Κωνσταντινούπολη σταδιακά κατοικείται εκ νέου, για να ξαναγίνει μια δραστήρια μεγαλούπολη το 10ο με 12ο αιώνα. Συνιστά το επίκεντρο της ανώτερης διοίκησης μιας ολοένα και περισσότερο συγκεντρωτικής αυτοκρατορίας. Πλήθος τεχνιτών και εμπόρων κατοικούν εκεί και καλύπτουν τις ανάγκες του αυτοκράτορα, της οικογένειάς του και της αυλής, καθώς και του τεράστιου πληθυσμού της πρωτεύουσας. Η πρωτεύουσα γίνεται πόλος έλξης για πλήθος ξένων, εμπόρων, προσκυνητών,...

περισσότερα...

 

Κοινωνία της πρωτοβυζαντινής Κωνσταντινούπολης

Κοινωνία της πρωτοβυζαντινής Κωνσταντινούπολης (23/4/2008 v.1) Society in the Early Byzantine Constantinople (6/6/2007 v.1) La société constantinopolitaine à l'époque protobyzantine (12/4/2007 v.1)

Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης δεν κατέστησε την πόλη αυτόματα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Οι αυτοκράτορες αναγκάστηκαν να προσελκύσουν τον πληθυσμό με τη διανομή σίτου. Ο Κώνστας έδωσε αποφασιστική ώθηση, εγκαθιστώντας στην πόλη έπαρχο και σύγκλητο με πλήρη δικαιώματα, η οποία προσέλκυσε μέρος της αριστοκρατίας των πόλεων της Ανατολής. Η μόνιμη παρουσία του αυτοκράτορα στην πόλη επέτρεψε τη δημιουργία ισχυρής διοικητικής οργάνωσης που στηριζόταν σε μεγάλο αριθμό αξιωματούχων. Η ίδρυση του...

περισσότερα...

 

Κοινωνία της υστεροβυζαντινής Κωνσταντινούπολης

Κοινωνία της υστεροβυζαντινής Κωνσταντινούπολης (12/4/2007 v.1) Society in the Late Byzantine Constantinople (6/6/2007 v.1)

Η υστεροβυζαντινή Κωνσταντινούπολη συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός αυτοκρατορικού διοικητικού κέντρου με εκείνα μίας τυπικής πόλης του Ύστερου Μεσαίωνα, όπου κυριαρχεί η αστική οικονομία. Από το 1261 έως τα μέσα του 14ου αιώνα τον τόνο δίνει η αυτοκρατορική αυλή και η αριστοκρατία, ενώ κατά τον τελευταίο αιώνα του Βυζαντίου το κοινωνικό προφίλ της πόλης αλλάζει, καθώς ενισχύεται το ειδικό βάρος των ευπορότερων αστικών στρωμάτων. Καθοριστικά επιδρούν στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της πόλης οι...

περισσότερα...