Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

5

|

Επομ.

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Μ

 
 
 

Μακεδονική Αναγέννηση

Μακεδονική Αναγέννηση - προς ανάθεση Macedonian Renaissance - προς ανάθεση

 

Μακεδονική δυναστεία (867-1056)

Μακεδονική δυναστεία (867-1056) (13/4/2007 v.1) Macedonian dynasty (867-1056) (28/6/2007 v.1)

Η περίοδος διακυβέρνησης της λεγόμενης Μακεδονικής δυναστείας (867-1056) ήταν εποχή ακμής για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, κύρια χαρακτηριστικά της οποίας υπήρξαν, μεταξύ άλλων, η παλινόρθωση της βυζαντινής εξουσίας στα Βαλκάνια και στα ανατολικά της Μικράς Ασίας, η μάχη των αυτοκρατόρων εναντίον των «δυνατών» και η εξέλιξη της αυτοκρατορικής ιδεολογίας.

περισσότερα...

 

Μαναστίρ Μεστσιντί

Μαναστίρ Μεστσιντί (7/5/2008 v.1) Manastır Mescidi (7/5/2008 v.1)

Το Μαναστίρ Μεστσιντί βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Κωνσταντινούπολης, κοντά στο Τοπκαπί, τη βυζαντινή Πύλη του Ρωμανού, και αποτελούσε πιθανώς τμήμα μονής. Το οικοδόμημα έχει υποστεί εκτεταμένες τροποποιήσεις. Αρχικά επρόκειτο μάλλον για βασιλική ή εγγεγραμμένο σταυροειδή ναό, με περίστωο που περιέβαλλε τον κυρίως ναό στη βόρεια, νότια και δυτική πλευρά. Η ταύτιση με τη μονή των Αγίων Μηνοδώρας, Νυμφοδώρας και Μητροδώρας παραμένει υποθετική.

περισσότερα...

 

Μανουήλ Γεδεών

Μανουήλ Γεδεών - προς ανάθεση Manouil Gedeon - προς ανάθεση

 

Μαράσλειο, Κωνσταντινούπολη

Μαράσλειο, Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση "Marasleio" school, Constantinople - προς ανάθεση

 

Μαρμαράς (οχυρώσεις, λιμάνια, εξέλιξη)

Μαρμαράς (οχυρώσεις, λιμάνια, εξέλιξη) - προς ανάθεση Marmara (fortifications, harbors, development) - προς ανάθεση

 

Μέγα Παλάτιον

Μέγα Παλάτιον (2/1/2008 v.1) Great Palace in Constantinople (2/1/2008 v.1)

Το Μέγα Παλάτιον των Βυζαντινών αυτοκρατόρων ήταν το πρώτο βασιλικό ανάκτορο στην Κωνσταντινούπολη. Ως τέτοιο κατασκευάστηκε στη νεοϊδρυθείσα πρωτεύουσα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στον οποίο αποδίδεται. Παρέμεινε το κύριο αυτοκρατορικό ανάκτορο στην Κωνσταντινούπολη μέχρι και μετά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου (913-959), στου οποίου το έργο Περί βασιλείου τάξεως απαριθμούνται οι αίθουσές του.

περισσότερα...

 

Μεγάλη του Γένους Σχολή

Μεγάλη του Γένους Σχολή - προς ανάθεση Great School of the Nation, Constantinople - προς ανάθεση

 

Μειονότητες και καθημερινή ζωή στην Κωνσταντινούπολη, 20ός αι.

Μειονότητες και καθημερινή ζωή στην Κωνσταντινούπολη, 20ός αι. - προς ανάθεση Minorities in the everyday life of Istanbul, 20th century - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Ο εικοστός αιώνας δεν ήταν και τόσο παραδεισένιος για τις μειονότητες στον κόσμο –πολλώ δε μάλλον στις οθωμανικές περιοχές. Ο ορισμός της «μειονότητας» –ή της πλειονότητας, για τον ίδιο λόγο- ήταν ακόμη μάλλον θολός, καθώς η σύνδεση της «εθνότητας» και της «θρησκείας» στη δημιουργία της «εθνικής ταυτότητας» ήταν ακόμη διφορούμενη. Σαφέστατα όμως τα αισθήματα απέναντι στα μέλη της μειονότητας, όπως κι αν αυτή οριστεί, δεν ήταν φιλικά.

 

Μέση οδός

Μέση οδός - προς ανάθεση Mese - προς ανάθεση