Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

Επομ.

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Φ

 
 
 

Φανάρι

Φανάρι (13/4/2007 v.1) Fanari (Fener) - προς ανάθεση

Μετά τη μεταφορά της έδρας του Πατριαρχείου στο Φανάρι, η περιοχή μετατρέπεται σε κέντρο της ορθοδοξίας. Εκεί ιδρύθηκαν σημαντικά σχολεία όπως η Μεγάλη του Γένους Σχολή, το Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο και το Μαράσλειο, χάρη στα οποία ο τόπος αυτός θεωρήθηκε το θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Από το 18ο αιώνα κατασκευάστηκαν τα περίφημα λιθόκτιστα των Φαναριωτών. Η παρακμή της συνοικίας αυτής ξεκίνησε από τα μέσα του 19ου αιώνα. Από το 1923 έχασε τον ελληνικό...

περισσότερα...

 

Φαναριώτες

Φαναριώτες  - προς ανάθεση Phanariots - προς ανάθεση

 

Φιλανθρωπία στην Κωνσταντινούπολη

Φιλανθρωπία στην Κωνσταντινούπολη (13/4/2007 v.1) Philanthropy in Constantinople (2/5/2007 v.1)

Η οργανωμένη φιλανθρωπική κίνηση στην ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης εκτείνεται χρονικά από το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους. Βασικές πτυχές της κίνησης αυτής είναι η εκπαίδευση των άπορων παιδιών, η οργάνωση των νοσοκομείων κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, η μέριμνα για τα έκθετα παιδιά και η παροχή εργασίας στους φτωχούς. Οι πρακτικές αυτές σηματοδοτούν αλλαγή των αντιλήψεων για τη φτώχεια στο πλαίσιο της απόπειρας εκδυτικισμού των δομών της οθωμανικής...

περισσότερα...

 

Φιλανθρωπικά ιδρύματα στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Φιλανθρωπικά ιδρύματα στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη (12/4/2007 v.1) Philanthropic institutions in byzantine Constantinople (6/6/2007 v.1)

Τα φιλανθρωπικά ιδρύματα του Βυζαντίου αποτελούν τον κύριο μηχανισμό μέσω του οποίου μετουσιωνόταν σε πράξη η χριστιανική αρχή της φιλανθρωπίας. Η φιλανθρωπική δραστηριότητα συνιστούσε ατομικό καθήκον, αλλά αποτελούσε επίσης μία από τις βασικές προτεραιότητες της Εκκλησίας και του αυτοκρατόρα. Τα γνωστότερα φιλανθρωπικά ιδρύματα στην Κωνσταντινούπολη ήταν τα νοσοκομεία, τα ξενοδοχεία και το ορφανοτροφείο. Απευθύνονταν σε κάθε λογής αναξιοπαθούντες: απόρους, ασθενείς, ηλικιωμένους, ορφανά καθώς...

περισσότερα...

 

Φίλεργος Εταιρεία Κωνσταντινουπόλεως

Φίλεργος Εταιρεία Κωνσταντινουπόλεως - προς ανάθεση Society "Philergos" of Constantinople - προς ανάθεση

 

Φιλολογικά Περιοδικά της Κωνσταντινούπολης

Φιλολογικά Περιοδικά της Κωνσταντινούπολης - προς ανάθεση Greek Orthodox philological journals in Constantinople - προς ανάθεση

 

Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών του Πέραν

Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών του Πέραν - προς ανάθεση Ladies' Charity Society of Peran - προς ανάθεση

 

Φιλόπτωχος Αδελφότης Υψωμαθείων, Ψαμαθιά

Φιλόπτωχος Αδελφότης Υψωμαθείων, Ψαμαθιά - προς ανάθεση Charity Society of Ypsomatheia, Psamathia (Samatya) - προς ανάθεση

 

Φίλων ο Βυζάντιος

Φίλων ο Βυζάντιος (13/4/2007 v.1) Philo of Byzantium (17/4/2007 v.1)

Ο Φίλων ο Βυζάντιος υπήρξε από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς και μηχανικούς της Αρχαιότητας. Έζησε κυρίως στην Αλεξάνδρεια, σπουδάζοντας κοντά στον Κτησίβιο. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τις πολεμικές μηχανές. Το κυριότερο έργο του αποτελεί η Μηχανική Σύνταξη, της οποίας το 4o βιβλίο για τις πολεμικές μηχανές σώζεται σχεδόν αυτούσιο στα ελληνικά.

περισσότερα...

 

Φόρα στην Κωνσταντινούπολη

Φόρα στην Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση Forums in Constantinople - προς ανάθεση