Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Ψ

 
 
 

Ψαμαθιά

Ψαμαθιά (13/4/2007 v.1) Psamathia (Samatya) (2/5/2007 v.1)

Τα Ψαμαθιά ήταν μια από τις πιο σημαντικές ελληνορθόδοξες συνοικίες, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κωνσταντινούπολης, το σημερινό Koca Μustafa Pașa. Είχε έντονο ελληνορθόδοξο στοιχείο και σημαντική παρουσία Καραμανλήδων και Αρμενίων. Στα Ψαμαθιά λειτουργούσαν πέντε ελληνορθόδοξοι ναοί, πολλοί σύλλογοι και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

περισσότερα...

 

Ψυχαγωγία στην Κωνσταντινούπολη στους πρώιμους νεότερους χρόνους

Ψυχαγωγία στην Κωνσταντινούπολη στους πρώιμους νεότερους χρόνους (2/5/2007 v.1) Recreation and entertainment in Constantinople in the early Modern period (2/5/2007 v.1)

Η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου στην Κωνσταντινούπολη παρουσίαζε εύλογες διαφοροποιήσεις ανάλογα με το φύλο και τα κοινωνικά στρώματα. Ωστόσο είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου οι μορφές ψυχαγωγίας αποτέλεσαν σημείο συνάντησης διαφορετικών κοινωνικών και εθνοθρησκευτικών ομάδων, όπως και σημείο επαφής και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη "λόγια" και τη "λαϊκή" κουλτούρα. Σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο έπαιζαν το καφενείο, η ταβέρνα και τα κάθε λογής θεάματα.

περισσότερα...