Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ίδρυση Κωνσταντινούπολης, εγκαίνια, 330

Συγγραφή : Καμάρα Αφροδίτη (21/11/2008)

Για παραπομπή: Καμάρα Αφροδίτη, «Ίδρυση Κωνσταντινούπολης, εγκαίνια, 330», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10819>

Ίδρυση Κωνσταντινούπολης, εγκαίνια, 330 (18/4/2007 v.1) Foundation of Constantinople, 330 (26/12/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γεγονός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στις 11 Μαΐου 330 οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης και πολλοί προσκεκλημένοι παρακολούθησαν μια μοναδική τελετή για τα εγκαίνια της νέας πρωτεύουσας του Κωνσταντίνου, της Κωνσταντινούπολης ή Νέας Ρώμης. Με την τελετή αυτή έκλεισε ένα σαρανταήμερο εορταστικών εκδηλώσεων που σημαδεύτηκε από επίδειξη της αυτοκρατορικής γενναιοδωρίας, από κοπή ειδικών αναμνηστικών νομισμάτων και από θρησκευτικές τελετές, τόσο χριστιανικές όσο και παγανιστικές.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

11 Μαΐου 330

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>