Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Φιλανθρωπικά ιδρύματα στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Συγγραφή : Μουστάκας Κωνσταντίνος (17/7/2008)

Για παραπομπή: Μουστάκας Κωνσταντίνος, «Φιλανθρωπικά ιδρύματα στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10853>

Φιλανθρωπικά ιδρύματα στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη (27/6/2007 v.1) Philanthropic institutions in byzantine Constantinople (27/6/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα φιλανθρωπικά ιδρύματα του Βυζαντίου αποτελούν τον κύριο μηχανισμό μέσω του οποίου μετουσιωνόταν σε πράξη η χριστιανική αρχή της φιλανθρωπίας. Η φιλανθρωπική δραστηριότητα συνιστούσε ατομικό καθήκον, αλλά αποτελούσε επίσης μία από τις βασικές προτεραιότητες της Εκκλησίας και του αυτοκρατόρα. Τα γνωστότερα φιλανθρωπικά ιδρύματα στην Κωνσταντινούπολη ήταν τα νοσοκομεία, τα ξενοδοχεία και το ορφανοτροφείο. Απευθύνονταν σε κάθε λογής αναξιοπαθούντες: απόρους, ασθενείς, ηλικιωμένους, ορφανά καθώς και ταξιδιώτες.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

4ος-15ος αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>