Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Δουκών δυναστεία (1059-1081)

Συγγραφή : Stankovic Vlada (17/10/2008)

Για παραπομπή: Stankovic Vlada, «Δουκών δυναστεία (1059-1081)», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10928>

Δουκών δυναστεία (1059-1081) (11/3/2011 v.1) Doukid dynasty (1059-1081) (29/3/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η άνοδος στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης του Κωνσταντίνου Θ΄ Δούκα το 1059 σήμανε την κατάληψη της εξουσίας από τη βυζαντινή αριστοκρατία και αποτέλεσε προανάκρουσμα μιας περιόδου κατά την οποία η οικογένεια και οι οικογενειακές σχέσεις αποτελούσαν το ισχυρότερο έρεισμα για την άνοδο στην ιεραρχία και τη συμμετοχή στην αυτοκρατορική εξουσία.

Κύρια Ιδιότητα

δυναστεία

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>