Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Династија Анђела (1185-1204)

Author(s) : Radic Radivoj (22/7/2008)

For citation: Radic Radivoj, "Династија Анђела (1185-1204)", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10930>

Династија Анђела (1185-1204) (28/11/2011 v.1) Angelid dynasty (1185-1204) (28/11/2011 v.1) Αγγέλων δυναστεία (1185-1204) (5/11/2011 v.1) 
 

ENTRY TYPE

Persons

SUMMARY

После Дука и Комнина, породица Анђела је трећа византијска династија која је имала презиме. Реч је о роду који се релативно касно појавио и пробио у врхове ромејске аристократије. Константин Анђео, родоначелник ове породице, био је незнатног порекла и потицао из малоазијског града Филаделфије. Захваљујући пре свега својој лепоти, он се оженио ћерком цара Алексија I Комнина и тако је отпочео успон породице Анђела. Већ његови унуци Исак и Алексије били су византијски цареви. Династија Анђела владала је Византијом од 1185. до 1204, а једна њена грана је после пада Цариграда основала Епирску државу и њоме владала више од сто година

Main Role

династија

Other Names

Комнин, Дука

 
 
     
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>