Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Οικογένεια Καρατζά

Συγγραφή : Μουστάκας Κωνσταντίνος (27/5/2008)

Για παραπομπή: Μουστάκας Κωνσταντίνος, «Οικογένεια Καρατζά», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10971>

Οικογένεια Καρατζά (28/1/2009 v.1) Karatzas family (7/9/2010 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μία από τις πλέον διακεκριμένες οικογένειες Φαναριωτών, που ανέδειξε σειρά προσωπικοτήτων στο πλαίσιο της φαναριώτικης ελίτ μέχρι και την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης. Μετά την Ανεξαρτησία ο κυριότερος κλάδος της οικογένειας εγκαθίσταται στην Αθήνα.

Κύρια Ιδιότητα

αξιωματούχοι της Υψηλής Πύλης, διπλωμάτες

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>