Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Σεπτεμβριανά του 1955

Συγγραφή : Μπενλίσοϊ Φώτης (14/3/2008)

Για παραπομπή: Μπενλίσοϊ Φώτης, «Σεπτεμβριανά του 1955», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11006>

Σεπτεμβριανά του 1955 (12/12/2008 v.1) Anti-Greek riots of September 1955 in Constantinople (Istanbul) (16/12/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γεγονός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στα μέσα της δεκαετίας του 1950 υπήρξε το πλαίσιο, στο οποίο έλαβαν χωρα οι επιθέσεις εναντίον των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης το Σεπτέμβριο του 1955. Η εθνικιστική έξαρση στην Τουρκία με αφορμή το Κυπριακό Ζήτημα είχε ήδη διαμορφώσει μια εκρηκτική κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη, η οποία οξύνθηκε ακόμη περισσότερο από τα νέα για την επίθεση στο προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη. Σχεδόν όλοι οι ερευνητές συμφωνούν σήμερα πως οι μεγάλης έκτασης βιαιοπραγίες που ακολούθησαν ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της κυβέρνησης και οργανώθηκαν σε συνεργασία με τη μυστική αστυνομία.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

Σεπτέμβριος 1955

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>