Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Φανάρι

Συγγραφή : Τσιλένης Σάββας (6/6/2008)

Για παραπομπή: Τσιλένης Σάββας, «Φανάρι», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11074>

Φανάρι (16/6/2009 v.1) Fanari (Fener) - προς ανάθεση 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μετά τη μεταφορά της έδρας του Πατριαρχείου στο Φανάρι, η περιοχή μετατρέπεται σε κέντρο της ορθοδοξίας. Εκεί ιδρύθηκαν σημαντικά σχολεία όπως η Μεγάλη του Γένους Σχολή, το Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο και το Μαράσλειο, χάρη στα οποία ο τόπος αυτός θεωρήθηκε το θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Από το 18ο αιώνα κατασκευάστηκαν τα περίφημα λιθόκτιστα των Φαναριωτών. Η παρακμή της συνοικίας αυτής ξεκίνησε από τα μέσα του 19ου αιώνα. Από το 1923 έχασε τον ελληνικό του χαρακτήρα λόγω της εγκατάστασης πολλών Τούρκων προσφύγων.

Διοικητική Υπαγωγή

Δήμος Φατίχ (Fatih Belediyesi), Μητροπολιτικός Δήμος Κωνσταντινούπολης (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

Ιστορική Περιοχή

Κωνσταντινούπολη

Γεωγραφική Θέση

Κωνσταντινούπολη

Άλλες Ονομασίες

Fener

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>