Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Μαναστίρ Μεστσιντί

Συγγραφή : Μαρίνης Βασίλειος (22/5/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Μαρίνης Βασίλειος , «Μαναστίρ Μεστσιντί»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12454>

Manastır Mescidi (20/7/2009 v.1) Μαναστίρ Μεστσιντί (31/3/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Μαναστίρ Μεστσιντί βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Κωνσταντινούπολης, κοντά στο Τοπκαπί, τη βυζαντινή Πύλη του Ρωμανού, και αποτελούσε πιθανώς τμήμα μονής. Το οικοδόμημα έχει υποστεί εκτεταμένες τροποποιήσεις. Αρχικά επρόκειτο μάλλον για βασιλική ή εγγεγραμμένο σταυροειδή ναό, με περίστωο που περιέβαλλε τον κυρίως ναό στη βόρεια, νότια και δυτική πλευρά. Η ταύτιση με τη μονή των Αγίων Μηνοδώρας, Νυμφοδώρας και Μητροδώρας παραμένει υποθετική.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

14ος αι. (;)

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>