Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Θεόδωρος Πρόδρομος

Συγγραφή : Μπάνεβ Γκέντσο (1/5/2009)

Για παραπομπή: Μπάνεβ Γκέντσο, «Θεόδωρος Πρόδρομος», 2009,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12586>

Θεόδωρος Πρόδρομος (7/5/2009 v.1) Theodoros Prodromos - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Βυζαντινός λόγιος και ποιητής (περ. 1100 – περ. 1156/8). Γνωστός και πολυγραφότατος συγγραφέας της εποχής των Κομνηνών. Θεωρείται ο κατεξοχήν αιτητικός ποιητής και παραδοσιακά του αποδίδονταν τα λεγόμενα Πτωχοπροδρομικά λόγω του ύφους τους που επίσης θεωρήθηκαν παρωδίες «κατά το ύφος» του Προδρόμου.

Κύρια Ιδιότητα

λόγιος και ποιητής

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

περ. 1156/8

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

περ. 1100

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>