Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Пад Цариграда 1204

Author(s) : Radic Radivoj (23/3/2008)

For citation: Radic Radivoj, "Пад Цариграда 1204", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10821>

Пад Цариграда 1204 (26/3/2011 v.1) Fall of Constantinople, 1204 (26/6/2007 v.1) Άλωση Κωνσταντινούπολης, 1204 (1/4/2011 v.1) 
 

ENTRY TYPE

Events

SUMMARY

Уместо да ратују против неверника и поново ослободе Христов гроб у Јерусалиму, учесници Четвртог крсташког рата су скренули са свог пута и ненадано се обрели на обалама Босфора. Заузевши Цариград, у априлу 1204. године, срушили су Византијско царство. Неколико извора из пера самих учесника или сведока са византијске (Никита Хонијат) и латинске стране (Жофруа Вилардуен и Роберт од Кларија) подробно описују те драматичне догађаје после којих је сасвим измењена ситуација у југоисточној Европи.

Geographical Location

Цариград

Date

13. априла 1204

 
 
     
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>