Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Κωνσταντινούπολη ως Νέα Ρώμη

Συγγραφή : Λαμπαδά Δέσποινα (2/8/2007)

Για παραπομπή: Λαμπαδά Δέσποινα, «Κωνσταντινούπολη ως Νέα Ρώμη», 2007,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10831>

Κωνσταντινούπολη ως Νέα Ρώμη (12/12/2008 v.1) Constantinople as New Rome (10/12/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το όνομα Νέα (ή Δεύτερη) Ρώμη άρχισε να χρησιμοποιείται για την Κωνσταντινούπολη σε ρητορικούς λόγους ήδη στα τέλη του 4ου αιώνα, καθώς η πολιτική σημασία της Κωνσταντινούπολης ως ρωμαϊκής πρωτεύουσας διαρκώς διογκωνόταν. Το όνομα απέκτησε νέα σημασία στις αρχές του 6ου αιώνα, όταν, με τη Ρώμη υπό την κυριαρχία των Οστρογότθων, η Κωνσταντινούπολη ανέλαβε πλέον το συμβολικό βάρος που είχε αποκτήσει η Ρώμη ως «αιώνια πόλη» και οικουμενική πρωτεύουσα στην Ύστερη Αρχαιότητα. Πήρε επιπλέον τη σημασία μιας ανανέωσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέσα από το χριστιανισμό. Σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Aυτοκρατορίας αυτή η εκχριστιανισμένη ρωμαϊκή ιδέα παρέμεινε το θεμέλιο της ιδεολογίας των Βυζαντινών, που τους παρουσίαζε ως τους μόνους γνήσιους και φυσικώ δικαίω διαδόχους του ρωμαϊκού imperium σε μια γραμμή αδιάσπαστης συνέχειας.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

4ος-15ος αι.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>