Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Θεοτόκος των Χαλκοπρατείων

Συγγραφή : Καρακατσάνης Δημήτρης (20/10/2008)

Για παραπομπή: Καρακατσάνης Δημήτρης, «Θεοτόκος των Χαλκοπρατείων», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10916>

Θεοτόκος των Χαλκοπρατείων (3/8/2009 v.1) Theotokos in Chalkoprateia (3/9/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το μνημείο βρίσκεται κοντά στο ναό της Αγίας Σοφίας. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης αφιερωμένες στην Παναγία κατά την Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο. Σήμερα διασώζονται ελάχιστα αρχιτεκτονικά λείψανα. Οικοδομήθηκε από τη Βερίνα, σύζυγο του Λέοντα Α΄, πιθανώς μετά το 474. Μετατράπηκε σε πατριαρχικό ναό το διάστημα 532-537 και ανακατασκευάστηκε στα χρόνια του Βασιλείου Α΄. Σύμφωνα με την παράδοση, στο ναό φυλασσόταν η Τίμια Ζώνη της Θεοτόκου.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

β΄ μισό 5ου αιώνα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>