Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Νεκροταφεία των Ρωμιών στην Κωνσταντινούπολη

Συγγραφή : Αναστασιάδου Μερόπη (26/3/2008)

Για παραπομπή: Αναστασιάδου Μερόπη, «Νεκροταφεία των Ρωμιών στην Κωνσταντινούπολη», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10988>

Νεκροταφεία των Ρωμιών στην Κωνσταντινούπολη (12/12/2008 v.1) Cemeteries of the Greek-Orthodox in Constantinople - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα νεκροταφεία των ελληνορθοδόξων στην Κωνσταντινούπολη, κατάλοιπο της πληθυσμιακής ευρωστίας του ρωμαίικου πληθυσμού του τέλους της Οθωμανικής περιόδου, απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση. Η διατήρησή τους είναι επιτακτική ανάγκη, καθώς συνιστούν τους κατεξοχήν χώρους συλλογικής μνήμης της μειονότητας.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

19ος-21ος αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>