Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ψυχαγωγία στην Κωνσταντινούπολη στους πρώιμους νεότερους χρόνους

Συγγραφή : Σαρηγιάννης Μαρίνος (29/10/2007)

Για παραπομπή: Σαρηγιάννης Μαρίνος, «Ψυχαγωγία στην Κωνσταντινούπολη στους πρώιμους νεότερους χρόνους», 2007,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11511>

Ψυχαγωγία στην Κωνσταντινούπολη στους πρώιμους νεότερους χρόνους (28/8/2008 v.1) Recreation and entertainment in Constantinople in the early Modern period (1/10/2010 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου στην Κωνσταντινούπολη παρουσίαζε εύλογες διαφοροποιήσεις ανάλογα με το φύλο και τα κοινωνικά στρώματα. Ωστόσο είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου οι μορφές ψυχαγωγίας αποτέλεσαν σημείο συνάντησης διαφορετικών κοινωνικών και εθνοθρησκευτικών ομάδων, όπως και σημείο επαφής και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη "λόγια" και τη "λαϊκή" κουλτούρα. Σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο έπαιζαν το καφενείο, η ταβέρνα και τα κάθε λογής θεάματα.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

16ος - τέλη 18ου αιώνα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>