Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ιππόδρομος

Συγγραφή : Barker John (8/1/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Barker John, «Ιππόδρομος»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11746>

Hippodrome (20/1/2012 v.1) Ιππόδρομος (27/1/2012 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το αγώνισμα της αρματοδρομίας, εξαιρετικά δημοφιλές στις αρχαίες πόλεις, επιβίωσε στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο χώρος διεξαγωγής του, ο Ιππόδρομος, εξελίχθηκε στο πιο σημαντικό σημείο δημόσιων συγκεντρώσεων της πόλης, αποκτώντας πρόσθετες θεσμικές, πολιτικές και ιστορικές διαστάσεις, ενώ αποτέλεσε σκηνικό πολλών δραματικών επεισοδίων.

Τοπογραφικός εντοπισμός

νότια πλευρά του Πρώτου Λόφου, σημ. Atmeydanı

Περίοδος

4ος-15ος αιώνας

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

3ος-15ος αι.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>