Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ναός Σεργίου και Βάκχου (Κιουτσούκ Αγια-Σοφιά Τζαμί)

Συγγραφή : Kostenec Jan , (γλωσσ.επιμ. αγγλ.) Lees Christopher (21/12/2007)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη (30/6/2008)

Για παραπομπή: Kostenec Jan, (γλωσσ.επιμ. αγγλ.) Lees Christopher, «Ναός Σεργίου και Βάκχου (Κιουτσούκ Αγια-Σοφιά Τζαμί)», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11781>

Church of Sts Sergios and Bakchos (Küçük Ayasofya Camii) (28/12/2008 v.1) Ναός Σεργίου και Βάκχου (Κιουτσούκ Αγια-Σοφιά Τζαμί) (28/6/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ναός των Αγίων Σεργίου και Βάκχου (σημ. Küçük Ayasofya Camii) χτίστηκε από τον Ιουστινιανό Α΄ (527-565) και τη σύζυγό του Θεοδώρα, πιθανότατα μεταξύ των ετών 530 και 533, για τη μονοφυσιτική κοινότητα που είχε βρει καταφύγιο στο παλάτι του Ορμίσδα, όταν το αυτοκρατορικό ζεύγος είχε ήδη μετακομίσει στο Μέγα Παλάτιο (από το 527). Ο τρουλαίος οκταγωνικός πυρήνας περιβάλλεται από συνεχές διώροφο περίστωο, με κίονες στις τέσσερις πλευρές του κυρίως ναού διατεταγμένους έτσι ώστε να σχηματίζουν ημικυκλικές κόγχες. Από την άποψη αυτή ο ναός θεωρείται συνήθως πρόδρομος της ιουστινιάνειας Αγίας Σοφίας.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη, νοτιοδυτικά του Ιπποδρόμου, στην ακτή του Μαρμαρά

Χρονολόγηση

530-533· επισκ. μετά το 869

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>