Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Γλυπτική στην Κωνσταντινούπολη

Συγγραφή : Bogdanović Jelena (4/3/2008)
Μετάφραση : Λαμπαδά Δέσποινα (30/6/2008)

Για παραπομπή: Bogdanović Jelena , «Γλυπτική στην Κωνσταντινούπολη», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11809>

Sculpture in Constantinople (29/6/2007 v.1) Γλυπτική στην Κωνσταντινούπολη (29/6/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Κωνσταντινούπολη φιλοξενούσε εξαιρετικές αυτοκρατορικές και ιδιωτικές συλλογές αρχαίας και κοσμικής γλυπτικής. Γλυπτική με θρησκευτικά και διακοσμητικά θέματα κοσμούσε τις εκκλησίες, τις λειτουργικές τους κατασκευές, τα ταφικά μνημεία και τις εικόνες. Μετά την Εικονομαχία, με αυξημένο το ενδιαφέρον για θρησκευτική εικονογραφία με εξαϋλωμένες μορφές, τα ανάγλυφα φαίνεται ότι υποσκέλισαν τη μνημειακή τρισδιάστατη γλυπτική, που είχε συνδεθεί με παγανιστική μη χριστιανική εικονογραφία. Ωστόσο, η συνεχής παραγωγή και η παρουσία κοσμικής και θρησκευτικής γλυπτικής σε πρώτη ή δεύτερη χρήση στην Κωνσταντινούπολη δείχνουν το ενδιαφέρον των Βυζαντινών για την αδιάσπαστη συνέχεια σε σχέση με το πολιτιστικό τους παρελθόν.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

4ος-15ος αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>