Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Υαλουργία στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Συγγραφή : Παπαγεωργἰου Μεταξία , Καμάρα Αφροδίτη (11/9/2007)

Για παραπομπή: Παπαγεωργἰου Μεταξία, Καμάρα Αφροδίτη, «Υαλουργία στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη», 2007,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11822>

Υαλουργία στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη (5/10/2007 v.1) Glass-working in Constantinople (13/5/2010 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γυάλινα βυζαντινά ευρήματα από την Κωνσταντινούπολη έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί κατά χώραν στον Άγιο Πολύευκτο (Saraçhane) και στις Μονές Παντοκράτορος (Zeyrek Camii) και Χώρας (Kariye Camii). Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός πολύτιμων σμάλτων και αντικειμένων διακοσμημένων με γυαλί και με πιθανή προέλευση τη βυζαντινή πρωτεύουσα βρίσκεται σήμερα σε συλλογές και μουσεία σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, τόσο οι ελλιπείς γραπτές μαρτυρίες όσο και τα μέχρι στιγμής ασαφή ανασκαφικά δεδομένα εμποδίζουν το σχηματισμό μιας ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με την υαλουργική δραστηριότητα της Κωνσταντινούπολης κατά τη Βυζαντινή περίοδο.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

Ύστερη Αρχαιότητα-13ος αι.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>