Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Νέα Εκκλησία

Συγγραφή : Stankovic Nebojsa (21/3/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Stankovic Nebojsa, «Νέα Εκκλησία»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12329>

Nea Ekklesia (11/2/2009 v.1) Νέα Εκκλησία (31/5/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Νέα Εκκλησία είναι από τις πλέον φημισμένες εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης που εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν απτά ίχνη. Η μορφή της είναι γνωστή μόνο μέσα από τις γραπτές πηγές και τις λιγοστές περιγραφές από συγχρόνους της. Τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της ήταν οι πέντε τρούλοι της και η πενταπλή αφιέρωσή της. Η υποτιθέμενη μορφή της Νέας Εκκλησίας, η εσωτερική διαρρύθμιση και ο συμβολισμός της είναι σημαντικά στην κατανόηση των ιδεών που διέπουν το μετασχηματισμό της αρχιτεκτονικής στη Μέση Βυζαντινή περίοδο.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη, στο εσωτερικό ή κοντά στο συγκρότημα του Μεγάλου Παλατιού

Χρονολόγηση

Εγκαίνια: 1η Μαΐου 880 Καταστροφή: περί το 1490

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>