Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ναός Σεργίου και Βάκχου (Κιουτσούκ Αγια-Σοφιά Τζαμί)

Συγγραφή : Kostenec Jan , (γλωσσ.επιμ. αγγλ.) Lees Christopher (21/12/2007)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη (30/6/2008)

Για παραπομπή: Kostenec Jan, (γλωσσ.επιμ. αγγλ.) Lees Christopher, «Ναός Σεργίου και Βάκχου (Κιουτσούκ Αγια-Σοφιά Τζαμί)», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11781>

Church of Sts Sergios and Bakchos (Küçük Ayasofya Camii) (28/12/2008 v.1) Ναός Σεργίου και Βάκχου (Κιουτσούκ Αγια-Σοφιά Τζαμί) (28/6/2007 v.1) 

Χρονολόγιο

 

530-533: Ανέγερση των Αγίων Σεργίου και Βάκχου για τη μονοφυσιτική κοινότητα που έχει στεγαστεί στο παλάτι του Ορμίσδα

548: Μετά το θάνατο της Θεοδώρας ο Ιουστινιανός απομακρύνει τους μονοφυσίτες, και ο ναός των Αγίων Σεργίου και Βάκχου μάλλον μετατρέπεται σε καθολικό μονής που στεγάζεται σε τμήμα του παλατιού του Ορμίσδα

551: Ο πάπας Βιγίλιος βρίσκει καταφύγιο στην εκκλησία

β΄ μισό 6ου αι.: Ο ναός παραχωρείται για χρήση στους παπικούς απεσταλμένους που διαμένουν στο γειτονικό συγκρότημα μεγάρων Τα Πλακιδίας

9ος αι.: Η μονή αναδεικνύεται σε ένα από τα κέντρα της αντίστασης στην εικονομαχική αυτοκρατορική πολιτική

μετά το 869: Επισκευές στο ναό από το Βασίλειο Α΄, πιθανότατα μετά το σεισμό του 869

10ος-15ος αι.: Οι αναφορές στο ναό σπανίζουν, αλλά πιθανότατα υπήρχαν εκεί κάποια λείψανα, ενώ η μονή λειτουργούσε μέχρι το 15ο αιώνα

16ος αι.: Η εκκλησία μετατρέπεται σε τζαμί από τον Küçük Hüseyin ağa b. Abdülhay (πεθαίνει περί το 1510) κατά τη διάρκεια της βασιλείας του σουλτάνου Βαγιαζήτ Β΄ (νέος διάκοσμος και στο εσωτερικό και προσθήκη του δυτικού προστώου)

1740: Αναστήλωση του τεμένους (γνωστού ως Küçük Ayasofya Camii) από το μεγάλο βεζίρη Haci Ahmet Paşa. Ο μιναρές στη νοτιοδυτική γωνία χτίζεται τη δεκαετία του 1760

1870: Κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής στα νότια της εκκλησίας. Από τη διέλευση των τρένων και τους κραδασμούς διαταράσσεται η σταθερότητα του μνημείου

1940: Ο μιναρές καταρρέει σχεδόν ολοκληρωτικά

1956: Ανέγερση νέου μιναρέ

1999: Ισχυρός σεισμός προκαλεί προβλήματα στο κτήριο (εμφανείς ρωγμές στον τρούλο)

2001: Το κτήριο μπαίνει στη λίστα των απειλούμενων μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο

2004-2006:
Αναστηλωτικά έργα μεγάλης κλίμακας

 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>