Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

 
     
     
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εγκυκλοπαίδεια της Κωνσταντινούπολης προσπαθεί με περίπου 300 τίτλους λημμάτων να σκιαγραφήσει την πλούσια και πολυτάραχη ιστορία της πόλης που ξεκίνησε από μια αποικία των Μεγαρέων και εξελίχθηκε σε πρωτεύουσα ολόκληρης αυτοκρατορίας. Εξετάζεται η εξέλιξη της ελληνικής παρουσίας στην πόλη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Και αυτή η εγκυκλοπαίδεια ακολουθεί τις μεθοδολογικές αρχές που διέπουν το σύνολο της Εγκυκλοπαίδειας Μείζονος Ελληνισμού. Περιλαμβάνει, όπως και ο πρώτος τόμος, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά αρχεία κειμένων, ήχων και εικόνας, πολυμεσικές εφαρμογές, συνδέσεις με δικτυακούς τόπους παροχής υπηρεσιών έρευνας και πληροφορίας. Παράλληλα είναι στη διάθεση του επισκέπτη σειρά εργαλείων που τον διευκολύνουν στην πλοήγηση και στην εμβάθυνση της πληροφορίας.