Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Θεοτόκος των Χαλκοπρατείων

Συγγραφή : Καρακατσάνης Δημήτρης (20/10/2008)

Για παραπομπή: Καρακατσάνης Δημήτρης, «Θεοτόκος των Χαλκοπρατείων», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10916>

Θεοτόκος των Χαλκοπρατείων (3/8/2009 v.1) Theotokos in Chalkoprateia (3/9/2009 v.1) 

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

 

Theotokos ton Chalkoprateion
T.F. Mathews
(Τελευταία επίσκεψη: 18/4/2008)
Διαδραστική κάτοψη της Θεοτόκου των Χαλκοπρατείων, με ενεργές συνδέσεις σε φωτογραφίες (από το T.F. Mathews, The Byzantine Churches of Istanbul, Α photographic survey). Παρατίθεται βιβλιογραφία για το μνημείο.

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>