Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Венецианци в Константинопол

Author(s) : Rakova Snezhana (2/4/2008)

For citation: Rakova Snezhana, "Венецианци в Константинопол", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10833>

Венецианци в Константинопол (26/6/2007 v.1) Βενετοί στην Κωνσταντινούπολη (26/6/2007 v.1) Venetians in Constantinople (12/5/2008 v.1) 
 

ENTRY TYPE

General

SUMMARY

Венецианци присъстват в Константинопол повече от хиляда години - от VІІІ до ХVІІІ век. Независимо от смяната на империите - Византия и след това Османската държава, венецианският квартал в Константинопол е средище на търговския обмен между Изтока и Запада, осъществяван от венецианските търговци. Венецианският баило е представител на Републиката, защитаващ интересите на нейните поданици и се явява първият в световната история постоянен посланик

Geographical Location

Константинопол

Date

VІІІ до ХVІІІ век

 
 
     
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>