Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Μονή Μυρελαίου (Μποντρούμ Τζαμί)

Συγγραφή : Φαφαλιός Μάρκος (30/7/2007)

Για παραπομπή: Φαφαλιός Μάρκος, «Μονή Μυρελαίου (Μποντρούμ Τζαμί)», 2007,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10899>

Μονή Μυρελαίου (Μποντρούμ Τζαμί) (16/7/2009 v.1) Myrelaion Monastery (Bodrum Camii) (15/7/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ναός του Μυρελαίου ιδρύθηκε το 920 από τον αυτοκράτορα Ρωμανό Α΄ Λεκαπηνό ως ταφική εκκλησία και καθολικό της ομώνυμης μονής. Κτίστηκε στον τύπο του σύνθετου τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού και έφερε πλούσιο διάκοσμο που δεν διατηρήθηκε. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος και ονομάστηκε Bodrum Camii. Υπέστη πολλές καταστροφές από πυρκαγιές. Οι επισκευές, καθώς και ένα πρόγραμμα αναστήλωσης που ξεκίνησε το 1964-1965, προκάλεσαν πολλές αλλοιώσεις στο μνημείο.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη, περιοχή Eminönü

Χρονολόγηση

920-922

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>