Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Βυζαντινή περίοδος

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Άλωση Κωνσταντινούπολης, 1204

Άλωση Κωνσταντινούπολης, 1204 (5/6/2008 v.1) Fall of Constantinople, 1204 (4/6/2007 v.1) Пад Цариграда 1204 (12/4/2007 v.1)

Αντί να πολεμήσουν κατά των Μουσουλμάνων και να απελευθερώσουν τον Ιερό Τάφο στην Ιερουσαλήμ, οι σταυροφόροι της Δ΄ Σταυροφορίας παρεξέκλιναν της πορείας τους και βρέθηκαν στις ακτές του Βοσπόρου. Αφού κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη τον Απρίλιο του 1204, προκάλεσαν την κατάρρευση και το διαμελισμό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ορισμένες πηγές από τη γραφίδα των ίδιων των συμμετεχόντων ή μαρτύρων από βυζαντινής (Νικήτας Χωνιάτης) και λατινικής πλευράς (Γοδεφρείδος Βιλεαρδουίνος και Ροβέρτος του...

περισσότερα...

 

Άλωση Κωνσταντινούπολης, 1453

Άλωση Κωνσταντινούπολης, 1453 (12/4/2007 v.1) Fall of Constantinople, 1453 (4/6/2007 v.1)

Στις 29 Μαΐου 1453 ο Οθωμανός σουλτάνος Μωάμεθ Β΄ κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, έπειτα από πολιορκία περίπου δύο μηνών. Κατά την άλωση βρήκε το θάνατο ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος. Αν και το βυζαντινό κράτος είχε πάψει προ πολλού να αποτελεί υπολογίσιμη δύναμη, η συμβολική και συναισθηματική απήχηση της άλωσης ήταν σημαντική, καθώς σήμανε και τυπικά το τέλος της χριστιανικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

περισσότερα...

 

Ανακατάληψη Κωνσταντινούπολης, 1261

Ανακατάληψη Κωνσταντινούπολης, 1261 (12/4/2007 v.1) Recapture of Constantinople, 1261 (4/6/2007 v.1)

Τον Ιούλιο του 1261, ο στρατηγός Αλέξιος Στρατηγόπουλος, εκμεταλλευόμενος μια ευνοϊκή συγκυρία, ανακατέλαβε τη λατινοκρατούμενη από το 1204 Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου, αυτοκράτορα της Νίκαιας. Η ανακατάληψη σήμανε την αρχή μιας πρόσκαιρης ανάκαμψης για την πόλη και επέτρεψε τη σταθεροποίηση στην εξουσία της δυναστείας των Παλαιολόγων. Μεσοπρόθεσμα η ανακατάληψη είχε και αρνητικές συνέπειες, ιδιαίτερα την οικονομική εξασθένιση του βυζαντινού κράτους και την...

περισσότερα...

 

Δύο πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες (674-678, 717/718)

Δύο πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες (674-678, 717/718) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Two Arabian sieges of Constantinople (674-678; 717/718) (8/4/2008 v.1) Две арабљанске опсаде Цариграда (674-678; 717/718) (11/10/2007 v.1)

 

Επίθεση Βουλγάρων επί της Κωνσταντινούπολης, 813

Επίθεση Βουλγάρων επί της  Κωνσταντινούπολης, 813 - προς ανάθεση Bulgarian attacks in Constantinople, 813 - προς ανάθεση

 

Ίδρυση Κωνσταντινούπολης, εγκαίνια, 330

Ίδρυση Κωνσταντινούπολης, εγκαίνια, 330 (12/4/2007 v.1) Foundation of Constantinople, 330 (4/6/2007 v.1)

Στις 11 Μαΐου 330 οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης και πολλοί προσκεκλημένοι παρακολούθησαν μια μοναδική τελετή για τα εγκαίνια της νέας πρωτεύουσας του Κωνσταντίνου, της Κωνσταντινούπολης ή Νέας Ρώμης. Με την τελετή αυτή έκλεισε ένα σαρανταήμερο εορταστικών εκδηλώσεων που σημαδεύτηκε από επίδειξη της αυτοκρατορικής γενναιοδωρίας, από κοπή ειδικών αναμνηστικών νομισμάτων και από θρησκευτικές τελετές, τόσο χριστιανικές όσο και παγανιστικές.

περισσότερα...

 

Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους, 626

Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους, 626 - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Siege of Constantinople by the Avars, 626 (11/2/2008 v.1) Напад Авара на Цариград 626 (11/10/2007 v.1)

Η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους το 626 αποτέλεσε την κορύφωση των βυζαντινοαβαρικών πολέμων του 6ου-7ου αι. Η επίθεση έλαβε χώρα σε μία εποχή ιδιαίτερα δύσκολη για το Βυζάντιο, όταν ο αυτοκράτορας Ηράκλειος διεξήγαγε στο ανατολικό μέτωπο μεγάλης κλίμακας εκστρατείες εναντίον των Περσών, με αποτέλεσμα να μη λάβει μέρος στην υπεράσπιση της Βασιλεύουσας. Η ετερογενής σύνθεση των επιδρομέων (Αβάροι, Σλάβοι, Βούλγαροι, Γεπίδες), η λανθασμένη τακτική στη θάλασσα και το γεγονός ότι...

 

Πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης από Οθωμανούς, 1394/1396-1403, 1422

Πολιορκίες της  Κωνσταντινούπολης από Οθωμανούς, 1394/1396-1403, 1422 (4/12/2007 v.1) Ottoman sieges of Constantinople, 1396-1403, 1422 - προς ανάθεση

Οι Οθωμανοί έκαναν τις πρώτες απόπειρες να καταλάβουν το τελευταίο προπύργιο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη, ήδη την τελευταία δεκαετία του 14ου αιώνα και καθώς οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες ήταν ήδη φόρου υποτελείς τους. Η μακρόχρονη πολιορκία του 1394-1402 από το Βαγιαζήτ Α΄, που δημιούργησε συνθήκες λιμού και εξάπλωσης της πανώλης, έδειξε την αδυναμία της πόλης να διατηρήσει την ανεξαρτησία της χωρίς βοήθεια από τη Δύση. Η πολιορκία του 1422 από το Μουράτ Β΄ λύθηκε επειδή ο...

περισσότερα...

 

Πυρκαγιές στην Κωνσταντινούπολη (Βυζάντιο)

Πυρκαγιές στην Κωνσταντινούπολη (Βυζάντιο) (21/4/2008 v.1) Fires in Constantinople (Byzantine period) (11/2/2008 v.1) Пожаре у Цариграду (11/10/2007 v.1)

Στη διάρκεια της μακράς ιστορίας της, η Κωνσταντινούπολη επλήγη πολλές φορές από πυρκαγιές. Oι πυρκαγιές, όπως και οι σεισμοί, οι κομήτες ή οι εκλείψεις Hλίου, θεωρούνταν θεϊκά προειδοποιητικά σημεία και γι’ αυτό η μνεία τους συμπεριλαμβανόταν στο λειτουργικό ημερολόγιο. Από τους Βυζαντινούς χρονογράφους, τις περισσότερες πληροφορίες για πυρκαγιές στην Κωνσταντινούπολη τις παραδίδει ο Νικήτας Χωνιάτης, ο οποίος έζησε τουλάχιστον πέντε.

περισσότερα...

 

Σεισμοί στην Κωνσταντινούπολη (Βυζάντιο)

Σεισμοί στην Κωνσταντινούπολη (Βυζάντιο) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Earthquakes in Constantinople (Byzantine period) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Земљотреси у Цариграду (11/10/2007 v.1)

Η Κωνσταντινούπολη, ευρισκόμενη σε περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα, είχε συχνά πληγεί από σεισμούς. Οι Βυζαντινοί φοβούνταν τους σεισμούς όχι μόνο για τις καταστροφικές τους συνέπειες αλλά κι επειδή τους θεωρούσαν εκδήλωση θεϊκής οργής για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Στην ιστορία της Κωνσταντινούπολης (από τον 4ο μέχρι τον 15ο αιώνα) σημειώθηκαν πάνω από εβδομήντα σεισμοί.