Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Πολιτισμός / Γραμματεία

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές στην Κωνσταντινούπολη

Αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές στην Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση Archeological research and excavations in Constantinople (Istanbul) - προς ανάθεση

 

Αυτοκρατορική γραμματεία στην Κωνσταντινούπολη

Αυτοκρατορική γραμματεία στην Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση Constantinople, Imperial Chancellery - Acts - προς ανάθεση

 

Βυζαντινές πηγές για την Κωνσταντινούπολη

Βυζαντινές πηγές για την Κωνσταντινούπολη (12/4/2007 v.1) Byzantine Sources on Constantinople (6/6/2007 v.1)

Η Κωνσταντινούπολη ιδρύθηκε το 324 από τον Κωνσταντίνο Α’, στη θέση του Βυζαντίου, αρχαίας μεγαρικής αποικίας. Ως πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έως το 1453, η πόλη αποτέλεσε σύμβολο της βυζαντινής ταυτότητας και επιβίωσης. Οι πληροφορίες από τις γραπτές πηγές είναι πολλές και ποικίλες για το πώς και σε ποιο βαθμό οι Βυζαντινοί συγγραφείς περιέγραφαν την Κωνσταντινούπολη και ενδιαφέρονταν να καταγράψουν λεπτομέρειες για την πόλη. Η χρονολογική και θεματική παρουσίαση των κυριότερων...

περισσότερα...

 

Επαρχικό βιβλίο

Επαρχικό βιβλίο - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Book of the Eparch (29/6/2007 v.1) Књига Епарха (13/4/2007 v.1)

Το Επαρχικό Βιβλίο αποτελεί μιαν από τις σημαντικότερες πηγές για την οικονομική και τη διοικητική ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κατά τον 10ο αιώνα. Πρόκειται για ένα μοναδικό στο είδος του κείμνο, ένα είδος γενικού εγχειριδίου για τις συνεχνίες της Κωνσταντινούπολης, που μας παρέχει πληροφορίες για την οργάνωση των εργαστηρίων και της εμπορικής δραστηριότητας στη βυζαντινή πρωτεύουσα. Έργο ευ΄φυούς συγγραφές, θεωρείται ότι γράφτηκε περί το 911/912. Το κείμενο έχει ανατυπωθεί πολλάκις κι...

 

Ιστοριογραφικές αναγνώσεις της Κωνσταντινούπολης

Ιστοριογραφικές αναγνώσεις της Κωνσταντινούπολης - προς ανάθεση Modern historiography on Constantinople - προς ανάθεση

 

Κωνσταντινούπολη με τα μάτια των ξένων

Κωνσταντινούπολη με τα μάτια των ξένων - προς ανάθεση Constantinople as seen by foreigners - προς ανάθεση

 

Μικρογραφία και χειρόγραφα στην Κωνσταντινούπολη

Μικρογραφία και χειρόγραφα στην Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση Miniatures and Manuscripts in Constantinople - προς ανάθεση

 

Μουσική στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Μουσική στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Music in Byzantine Constantinople - προς ανάθεση

 

Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως

Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως (29/3/2008 v.1) Patria of Constantinople (13/4/2007 v.1)

«Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως» ονομάζεται μια συλλογή κειμένων σχετικών με την προέλευση, την ιστορία, την τοπογραφία και τα μνημεία της Κωνσταντινούπολης. Αν και περιέχουν πληροφορίες περιορισμένης ιστορικής αξίας και ακρίβειας, τα κείμενα των «Πατρίων» μάς επιτρέπουν ωστόσο να γνωρίσουμε εκ των έσω τους λαϊκούς θρύλους της Κωνσταντινούπολης και τη νοοτροπία των κατοίκων της, καθώς και να παρακολουθήσουμε τη μετάβαση από την αρχαία στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα...

 

Πνευματική ζωή στην Κωνσταντινούπολη των Κομνηνών

Πνευματική ζωή στην Κωνσταντινούπολη των Κομνηνών - προς ανάθεση Intellectual life in the Komnenian Constantinople - προς ανάθεση