Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Υ

 
 
 

Υαλουργία στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Υαλουργία στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη (3/7/2007 v.1) Glass-working in Constantinople (11/2/2008 v.1)

Γυάλινα βυζαντινά ευρήματα από την Κωνσταντινούπολη έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί κατά χώραν στον Άγιο Πολύευκτο (Saraçhane) και στις Μονές Παντοκράτορος (Zeyrek Camii) και Χώρας (Kariye Camii). Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός πολύτιμων σμάλτων και αντικειμένων διακοσμημένων με γυαλί και με πιθανή προέλευση τη βυζαντινή πρωτεύουσα βρίσκεται σήμερα σε συλλογές και μουσεία σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, τόσο οι ελλιπείς γραπτές μαρτυρίες όσο και τα μέχρι στιγμής ασαφή ανασκαφικά δεδομένα εμποδίζουν το...

περισσότερα...

 

Υδραγωγείο Ουάλη (Μποζντογάν Κεμερί)

Υδραγωγείο Ουάλη (Μποζντογάν Κεμερί) - προς ανάθεση Aqueduct of Valens (Bozdoğan Kemeri) - προς ανάθεση

 

Υστεροβυζαντινή ναοδομία στην Κωνσταντινούπολη

Υστεροβυζαντινή ναοδομία στην Κωνσταντινούπολη (11/2/2008 v.1) Late Byzantine religious architecture in Constantinople (13/4/2007 v.1)

Αν και η υστεροβυζαντινή ναοδομία στην Κωνσταντινούπολη είναι συνδεδεμένη με τη χρονική περίοδο της βασιλείας της Παλαιολόγειας δυναστείας (1261-1453), τα περισσότερα έργα πραγματοποιήθηκαν πριν το 1330, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου (1282-1328). Ιδιωτικά κατά κύριο λόγο κτίσματα, καθιδρύματα συχνά γυναικών της αριστοκρατίας ή της αυτοκρατορικής δυναστείας, όλα τα σωζόμενα θρησκευτικά οικοδομήματα αποτελούν προσθήκες σε προϋπάρχοντες ναούς. Πρόκειται στην...

περισσότερα...