Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Υστεροβυζαντινή ναοδομία στην Κωνσταντινούπολη

Συγγραφή : Bogdanović Jelena (4/3/2008)
Μετάφραση : Λαμπαδά Δέσποινα

Για παραπομπή: Bogdanović Jelena , «Υστεροβυζαντινή ναοδομία στην Κωνσταντινούπολη»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12314>

Late Byzantine religious architecture in Constantinople (28/6/2007 v.1) Υστεροβυζαντινή ναοδομία στην Κωνσταντινούπολη (11/2/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αν και η υστεροβυζαντινή ναοδομία στην Κωνσταντινούπολη είναι συνδεδεμένη με τη χρονική περίοδο της βασιλείας της Παλαιολόγειας δυναστείας (1261-1453), τα περισσότερα έργα πραγματοποιήθηκαν πριν το 1330, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου (1282-1328). Ιδιωτικά κατά κύριο λόγο κτίσματα, καθιδρύματα συχνά γυναικών της αριστοκρατίας ή της αυτοκρατορικής δυναστείας, όλα τα σωζόμενα θρησκευτικά οικοδομήματα αποτελούν προσθήκες σε προϋπάρχοντες ναούς. Πρόκειται στην πλειοψηφία τους για ταφικά παρεκκλήσια, που μαρτυρούν το ενδιαφέρον του υστεροβυζαντινού πολιτισμού για τη μετά θάνατον ζωή.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

1261-1453

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>