Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Τείχη του Μεγάλου Κωνσταντίνου

Συγγραφή : Λαμπαδά Δέσποινα (30/6/2008)

Για παραπομπή: Λαμπαδά Δέσποινα, «Τείχη του Μεγάλου Κωνσταντίνου», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10871>

Τείχη του Μεγάλου Κωνσταντίνου (23/7/2009 v.1) Walls of Constantine (23/7/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από τις πρώτες ενέργειες του Κωνσταντίνου Α´ που συνδυάστηκαν με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε η χάραξη και ανέγερση νέου χερσαίου τείχους, που υπερτριπλασίασε το μέγεθος της νέας πόλης σε σχέση με την πόλη του Βυζαντίου. Αν και δεν έχουν σωθεί ίχνη του τείχους, έχουν γίνει υποθέσεις σχετικά με τη θέση και ορισμένες πύλες του από μελετητές της τοπογραφίας της Κωνσταντινούπολης. Το τείχος καταστράφηκε κάποια στιγμή μετά τα μέσα του 8ου αιώνα.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

4ος-8ος αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>