Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Βυζαντινή περίοδος

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

15

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αγία Ειρήνη

Αγία Ειρήνη (10/4/2008 v.1) Hagia Eirene (13/4/2007 v.1)

Ο ναός της Αγίας Ειρήνης αποτελεί ένα σημαντικό δείγμα τόσο βυζαντινής ναοδομίας όσο και αυτοκρατορικής τέχνης. Η τρουλαία αυτή βασιλική είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σωζόμενη εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Η εκκλησία, που χτίστηκε βόρεια της Αγίας Σοφίας μετά τη Στάση του Νίκα το 532 και υπέστη εκτεταμένες επισκευές το 740, βρίσκεται σήμερα στον εξωτερικό (πρώτο) περίβολο του Τοπκαπί στην Κωνσταντινούπολη. Ο μνημειακός σταυρός στην αψίδα αποτελεί μοναδικό δείγμα εικονομαχικής τέχνης.

περισσότερα...

 

Αγία Θεοδοσία (Γκιουλ Τζαμί)

Αγία Θεοδοσία (Γκιουλ Τζαμί) (13/4/2007 v.1) St. Theodosia (Gül Camii) (28/6/2007 v.1)

Ο μεσοβυζαντινός ναός που είναι γνωστός στη βιβλιογραφία ως Αγία Θεοδοσία-Gül Camii (Γκιουλ Τζαμί) είναι χτισμένος δίπλα στην ακτή του Κεράτιου κόλπου, σε απόσταση 500 μέτρων περίπου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και κοντά στην καστρόπορτα Aya Kapou. Πρόκειται για ένα επιβλητικό μνημείο μεγάλων διαστάσεων που ανήκει στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο και υπερώα ναού. Τα δύο σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν την έρευνα σχετικά με το συγκεκριμένο μνημείο είναι η ασφαλής...

περισσότερα...

 

Αγία Σοφία (Ayasofya Müzesi)

Αγία Σοφία (Ayasofya Müzesi)  (28/6/2007 v.1) Hagia Sophia (Ayasofya Müzesi) (13/4/2007 v.1)

Ο ναός της Αγίας Σοφίας, το σύμβολο της ιουστινιάνειας αρχιτεκτονικής και ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα της βυζαντινής ναοδομίας, ήταν το μεγαλύτερο κτήριο στη βυζαντινή πρωτεύουσα. Παρότι τα επιμέρους στοιχεία του ήταν κοινά κατά τον 6ο αιώνα, ο σχεδιασμός του ήταν πρωτότυπος και μοναδικός και επρόκειτο να γίνει το πρότυπο για οθωμανικά τεμένη του 16ου αιώνα. Θρυλικός ναός και σύμβολο της πρωτεύουσας τόσο κατά τη Βυζαντινή όσο και κατά την Οθωμανική περίοδο (οπότε μετατράπηκε σε τζαμί),...

περισσότερα...

 

Άγιοι Απόστολοι

Άγιοι Απόστολοι (28/6/2007 v.1) Holy Apostles (13/4/2007 v.1)

Ο ναός των Αγίων Αποστόλων ήταν η δεύτερη πιο σημαντική εκκλησία στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, μετά την Αγία Σοφία. Επί Ιουστινιανού Α΄, το σταυρόσχημο κτήριο του 4ου αιώνα είχε ερειπωθεί και αντικαταστάθηκε από ένα άλλο οικοδόμημα, επίσης σταυρόσχημο, με πέντε τρούλους. Χρησιμοποιήθηκε ως τόπος ταφής των αυτοκρατόρων μέχρι το 1028 και κατεδαφίστηκε μετά την οθωμανική κατάκτηση το 1453, προκειμένου να ανεγερθεί το Fatih Camii στον ίδιο χώρο. Το 2001, ανακαλύφθηκαν στα θεμέλια του Fatih Camii...

περισσότερα...

 

Άγιοι Θεόδωροι (Βεφά Κιλισέ Τζαμί)

Άγιοι Θεόδωροι (Βεφά Κιλισέ Τζαμί) - προς ανάθεση Hagioi Theodoroi (Vefa Kilise Camii) - προς ανάθεση

 

Άγιος Πολύευκτος

Άγιος Πολύευκτος (13/4/2007 v.1) St. Polyeuktos (28/6/2007 v.1)

Ο ναός του Αγίου Πολυεύκτου χτίστηκε από την αριστοκράτισσα και πολιτική αντίπαλο του Ιουστινιανού Α΄, Ανικία Ιουλιανή. Εγκαινιάστηκε το 527· επρόκειτο για ένα μεγάλων διαστάσεων οικοδόμημα, ενδεχομένως τρουλαίο, με λαμπρότατο εσωτερικό διάκοσμο, που εξέφραζε τις πολιτικές φιλοδοξίες της Ανικίας. Είναι βέβαιο ότι ο Ιουστινιανός επιδίωκε, με την ανέγερση της Αγίας Σοφίας, να επισκιάσει αυτό το μεγαλοπρεπές οικοδόμημα και την κτήτορά του. Ο ναός του Αγίου Πολυεύκτου καταστράφηκε γύρω στο 12ο...

περισσότερα...

 

Αμαλφινοί στην Κωνσταντινούπολη

Αμαλφινοί στην Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση Amalfitans in Constantinople - προς ανάθεση

 

Αριστοκρατία της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης

Αριστοκρατία της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης (13/4/2007 v.1) Byzantine Aristocracy of Constantinople (29/6/2007 v.1)

Η αριστοκρατία της Κωνσταντινούπολης αποτελούσε για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του Βυζαντίου το ανώτερο στρώμα της κοινωνίας της πρωτεύουσας, καθώς και της βυζαντινής αριστοκρατίας. Η εξάρτησή της από τον αυτοκράτορα έκανε την αριστοκρατία να συνδεθεί στενά με την αυτοκρατορική αυλή στην πρωτεύουσα και μόνο στα τέλη ίσως του 12ου αιώνα η κατάσταση αυτή άλλαξε.

περισσότερα...

 

Αρμένιοι στην Κωνσταντινούπολη

Αρμένιοι στην Κωνσταντινούπολη (4/1/2008 v.1) Armenians in Constantinople (4/1/2008 v.1)

Οι Αρμένιοι, ως έθνος αλλά και μεμονωμένα, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία της πολυεθνικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, καθώς και στον πολιτικό και πολιτιστικό βίο της Κωνσταντινούπολης. Η παρουσία τους στην αυτοκρατορία υπαγορεύτηκε από πολιτικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην Αρμενία, η οποία καθ’ όλη τη μακραίωνη ιστορία της ήταν υποχρεωμένη να αντιμετωπίζει τις εδαφικές επεκτάσεις των ισχυρών γειτόνων της, της Βυζαντινής και της Περσικής Αυτοκρατορίας. Στους Μέσους Βυζαντινούς χρόνους...

περισσότερα...

 

Αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές στην Κωνσταντινούπολη

Αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές στην Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση Archeological research and excavations in Constantinople (Istanbul) - προς ανάθεση