Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Τεκφούρ σαράι (To Παλάτι του Πορφυρογέννητου)

Συγγραφή : Χατζοπούλου Δήμητρα (29/1/2008)

Για παραπομπή: Χατζοπούλου Δήμητρα, «Τεκφούρ σαράι (To Παλάτι του Πορφυρογέννητου)», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10879>

Τεκφούρ σαράι (To Παλάτι του Πορφυρογέννητου) (26/1/2012 v.1) Tekfur Sarayı (Palace of the Porphyrogennetus) (26/1/2012 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Τεκφούρ σαράι, αλλιώς παλάτι του Πορφυρογέννητου, αποτελεί το μοναδικό σωζόμενο υστεροβυζαντινό παλάτι της Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για ένα τραπεζιόσχημο τριώροφο κτήριο το οποίο βρίσκεται στο βόρειο πέρας των χερσαίων τειχών του Θεοδοσίου Β´. Παρουσιάζει ομοιότητες στη διάταξη με τη νότια πτέρυγα του παλατιού του Μυστρά, ενώ η μορφή του θυμίζει αντίστοιχα κτήρια της Δύσης. Χρονολογείται στο 14ο αιώνα, με βάση την τοιχοδομία του και τα μορφολογικά του στοιχεία.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

14ος αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>